สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงความสามารถด้านการบรรเทาสาธารณภัย‏
นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งรถพยาบาล และรถวิทยุสื่อสารสภากาชาดไทย จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในโครงการฝึกอำนวยการด้านการบรรเทาสาธารณภัยฯ
เยี่ยมชมกิจกรรม....สำนักงานบรรเทาทุกข์
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ให้การต้อนรับ Mr.XavierCastellanosผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ในโอกาสเยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
YWCA สนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์
YWCA of Bangkok มอบเงิน จำนวน 150,000 บาท ให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เรือพระราชทานเวชพาหน์
โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี
นายศักดิ์ สมบุญโตผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด"โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดกาญจนบุรี" ในการนี้พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “จิตอาสา สภากาชาดไทย”
โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ จุดประกายกาชาด ร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และมอบเข็มกลัดผู้มีจิตอาสา แก่อาสาสมัครสภากาชาดไทย
ประชุมระบบ GIS Net
หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย นำทีม ผศ.ดร.วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ และคณะจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาให้ความรู้เรื่องการใช้ระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) รวมทั้งทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปภ. ดูงานบรรเทาทุกข์
คณะฝึกอบรมหลักสูตร ชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศึกษาดูงานภารกิจการบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
ผู้แทนพระองค์... เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมฯ จังหวัดสระบุรี
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดแพร่
เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ร่วมกับจังหวัดแพร่ จัด “โครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดแพร่” เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมให้จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย
ประชุมระบบ GIS
นายเรวัติ ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งสนับสนุนโครงการโดย IFRC ในพื้นที่นำร่อง 3 อำเภอของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จุดประกายกาชาด
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ จุดประกายกาชาดร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เพื่อให้อาสาสมัครสภากาชาดไทยมีความรู้ ความเข้าใจในองค์กรกาชาด หลักการกาชาด และอุดมการณ์กาชาดได้อย่างถูกต้อง
จิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายจุดประกายกาชาด เพื่อให้อาสาสมัครสภากาชาดไทยมีความรู้ ความเข้าใจในองค์กรกาชาด หลักการกาชาด และอุดมการณ์กาชาดได้อย่างถูกต้อง
มอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาว
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ภัยหนาว โดยถวายผ้าห่ม แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 60 รูป มอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ถุงมือ แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
พิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปีงานยานพาหนะ
นายเกียรติศักดิ์ ยันตะระประกรณ์ หัวหน้างานยานพาหนะเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปี งานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
พิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์ อาคารหลังใหม่ สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม.
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์ อาคารหลังใหม่ สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส อวยพรปีใหม่ 2559
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้การต้อนรับ นางอมรรัตน์ ชาญปรีชญา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร นายสมภพ รัตนพรสมปอง ผู้จัดการแผนกกิจกรรมสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิสและคณะ ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2559
จุดประกายจิตอาสา....สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจุดประกายจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยในเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “จุดประกายกาชาด” พร้อมมอบเข็มกลัดจิตอาสาสภากาชาดไทย
ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 จังหวัดนครปฐม
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดในภาคได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดำเนินการของแต่ล่ะจังหวัด
อวยพรปีใหม่ 2559
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้การต้อนรับ นายปวเรศร์ เชษฐพงศ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2559
สวัสดีปีใหม่ 2559
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะผู้บริหาร นำพวงมาลัยและกระเช้าผลไม้อวยพร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>