สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจหน่วยเคลื่อนที่เร็วจังหวัดน่าน (21 ส.ค. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจหน่วยเคลื่อนที่เร็วอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ณ อำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 18-19 ส.ค. 61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน" จังหวัดเชียงใหม่ (17 ส.ค. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ มอบเสื้อกันฝน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องทำน้ำเย็น ให้นักเรียน ในกิจกรรม "ปันน้ำใจในสายฝน" ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้และคัดกรองโรคสมองเสื่อม (6 ส.ค. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้และคัดกรองโรคสมองเสื่อม ในกิจกรรมชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ณ วัดป่าข่อยใต้ ม.2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส (19 ก.ค. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส ณ อำเภอลี้ และอำเภอเชียงดาว เมือวันที่ 10 และ 17 ก.ค. 61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขภาพ( WATSAN) ประจำปีงบประมาณ 2561 (11 ก.ค. 2561)
นางสุรางค์รัตน์ ณ ลำปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขภาพ (WATSAN) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9-10 ก.ค. 61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติในโรงเรียน ครั้งที่ 3 (4 ก.ค. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติในโรงเรียน ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ ต. หายยา อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ วันที่ 26 -28 มิถุนายน 2561
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเวทีเสวนาเรื่อง "คนบ่าเก่าเล่าเรื่องภัย เตรียมตัวไว้ ก่อนภัยมา" (25 มิ.ย. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเวทีเสวนาเรื่อง "คนบ่าเก่า เล่าเรื่องภัย เตรียมตัวไว้ ก่อนภัยมา" ณ วัดป่่าข่อยใต้ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล (14 มิ.ย. 2561)
เจ้หาน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมปฐมพยาบาล หลักสูตร 1 วัน ณ บริษัทเอเชีย เอาท์ดอร์ จำกัด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12 มิ.ย. 2561)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ 6 ท่าน ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมควารู้ "ผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ" (28 พ.ค. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ "ผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ" ณ วัดป่าข่อยใต้ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 61
ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ (12 เม.ย. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตั้งหน่วยปฐมพยาบาลงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 เมษายน 2561
งานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ (12 เม.ย. 2561)
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 เมษายน 2561
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย (10 เม.ย. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ บรรทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านยังเปา ต.สันผักหวาน อ. หางดง จ. เชียงใหม่ วันที่ 5 เมษายน 2561
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (10 เม.ย. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดกิจกิจกรรมบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ด้อยโอกาสเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ CPR (5 เม.ย. 2561)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ CPR ณ ห้องประชุมวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 เม.ย.61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (2 มี.ค. 2561)
เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ อำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 22-23 ก.พ. 61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (16 ก.พ. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร อบรมโครงการ "พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจบรรเทาภัยพิบัติ" ของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน (1 ก.พ. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ "พัฒนาจิจอาสา สู่อาสาสมัครสภากชาดไทย ร่วมใจบรรเทาภัยพิบัติ" ในหลักสูตร "การบรรเทาภัยพิบัติ" ณ ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 61
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมศึกษาดูงาน ในกิจกรรม "ชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่" (24 ม.ค. 2561)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมศึกษาดูงาน ในกิจกรรม "ชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุของสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่" ณ ศุนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ และศูนย์การสาธิตการส่งเสริมศฺลปาชีพภาคเหนือ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 61
เลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมคณะและสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดเชียงราย (16 ม.ค. 2561)
ท่านเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมคณะและสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู็ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย ณ โรงเรียนบ้านปางขอน ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 61

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>