สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวสถานีกาชาด
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสถานีกาชาด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสถานีกาชาด
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตรวจรับวัสดุ ส่งมอบโครงการ "แนวกันไฟ อุ่นใจไร้ไฟป่า" และโครงการ "เก้าฝายร้อยใจ คนในชุมชน" (5 มิ.ย. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหญ่ ตรวจรับวัสดุ ส่งมอบโครงการ แนวกันไฟ อุ่นใจไร้ไฟป่า โครงการเก้าฝายร้อยใจ คนในชุมชน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ บ้านห้วยน้ำกืน หมู่ 13 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย วันที่ 29 พ.ค. 2563
ส่งมอบ โครงการปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเสียงตามสายพร้อมรับภัยพิบัติบ้านทุ่งฟ้าผ่า (28 พ.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ส่งมอบโครงการปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเสียงตามสายพร้อมรับภัยพิบัติบ้านทุ่งฟ้าผ่า ณ บ้านทุ่งฟ้าผ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) จัดครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย (6 พ.ค. 2563)
วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 แจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 400 ชุด โดยเน้นให้ผู้นำชุมชนและ อสม.นำไปมอบให้กับประชาชนตามบ้านส่วนหนึ่ง เพื่อไม่ให้ประชาชนมาชุมนุมกัน และส่วนหนึ่งได้นำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้านที่ไม่สามารถออกมารับอาหารได้ประกอบกับมีฐานะยากจน
ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ให้บริการวันแรกในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี (4 พ.ค. 2563)
วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ให้บริการวันแรก🥰 ณ สถานีกาชาดที่ 7 จ.อุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 4-18 พฤษภาคม 2563
ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย แจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (3 พ.ค. 2563)
วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ได้ปฏิบัติงานครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย แจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 400 ชุด
ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย แจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (1 พ.ค. 2563)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดตั้งครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ณ สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ โดยทำอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนวัดเกต แขวงกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 ชุด และ บริเวณประตูทางเข้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จำนวน 100 ชุด
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย ในพื้้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (12 มี.ค. 2563)
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัยให้กับประชาชนบ้านไผ่ใหญ่ ณ ศาลากลางหมู่บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๔๔ ราย พร้อมทั้งได้มอบชุดสุขอนามัยและยาสามัญประจำบ้าน ๔๔ ชุด
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (6 มี.ค. 2563)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน ๑ ราย
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมอาสาสมัคร/ผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (2 มี.ค. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร/ผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26-28 ก.พ. 63
สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานสงเคราะห์ราษฎรยากจน ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (25 ก.พ. 2563)
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ ( สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ร่วมกับนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ออกปฏิบัติงานสงเคระห์ราษฎรยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) อบรมนักเรียนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ณ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (21 ก.พ. 2563)
วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานอบรมนักเรียนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานกิจกรรมให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย ในพื้นที่ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (19 ก.พ. 2563)
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัยให้กับประชาชนบ้านคันโช้ง ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านปากพาน หมู่ที่ ๖ ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้สุขศึกษาเรื่องโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (14 ก.พ. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ให้สุขศึกษาเรื่องโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และโรงเรียนป่าแป๋วิทยา ม.4 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ี่ื 12และ 13 ก.พ. 63
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการปฐมพยาบาล (14 ก.พ. 2563)
สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 63
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย ในพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก (14 ก.พ. 2563)
เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัยให้กับประชาชนบ้านท่าช้าง ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานอบรมนักเรียนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (7 ก.พ. 2563)
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานอบรมนักเรียนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวังหวายวิทยาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย ในพื้นที่อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย (4 ก.พ. 2563)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์(สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัยให้กับประชาชนบ้านนาขุนไกร ณ วัดวังสมบูรณ์
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดกิจกรรมงานชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ขั้นตอนที่ ๖ พัฒนาศักยภาพ (4 ก.พ. 2563)
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานกิจกรรมงานชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ขั้นตอนที่ ๖ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (หลักสูตร ๑ วัน) ให้กับคณะกรรมการและอนุกรรมการชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ บ้านแม่ระวาน หมู่ ๕
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดกิจกรรม "อบรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่บ้าน" (31 ม.ค. 2563)
วันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) จัดกิจกรรม “อบรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่บ้าน” ให้กับผู้สูงอายุบ้านปากห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) ออกปฏิบัติงานกิจกรรมให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาลและส่งเสริมสุขอนามัย ในพื้นที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย (30 ม.ค. 2563)
เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาด เทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ ๑๓ จังหวัดตาก) พร้อมคณะ ออกปฏิบัติงานกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัยให้กับประชาชนบ้านคลองมะพลับ ณ สำนักงานหมู่บ้านมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>