สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน) ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวบรรเทาทุกข์ (ด่วน)
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.ชัยนาท
18 ต.ค. 2560
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 80 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดลพบุรี
17 ต.ค. 2560
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในการมอบชุดธารน้ำใจฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอบ้านหมี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันมอบชุดธารน้ำใจฯ พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2,906 ชุด ในตำบลหนองกระเบียน บ้านกล้วย บ้านทราย และหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี
7 ส.ค. 2560
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบยาสามัญประจำบ้าน ยารักษาโรคน้ำกัดเท้า และให้ความรู้การดูแลสุขภาพและสุขอนามัยในช่วงน้ำท่วม ณ จุดอพยพอำเภอวารินชำราบ และจุดอพยพวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.สกลนคร
4 ส.ค. 2560
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ Mr. Marwan Jilani Head of Country Cluster Support Team จาก IFRC นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย ณ วัดไทรทอง ตำบลดงชน จำนวน 500 ชุด และตำบลท่าแร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 400 ชุด
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.ชัยภูมิ
3 ส.ค. 2560
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 700 ชุด และน้ำดื่มจาก บริษัท ไทยน้ำทิพย์ ณ อำเภอจัตุรัส อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอแก้งคร้อ และคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
สำรวจความเสียหายและมอบชุดธารน้ำใจฯ ให้ผู้ประสบอุทกภัย จ.ร้อยเอ็ด
3 ส.ค. 2560
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย, Mr. Marwan Jilani, IFRC Head of Country Cluster Support Team and Repesentative to the UN in Bangkok, นายเธียรชัย พุทธรังษี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด, นางสาววิไลลักษณ์ ขุปสูงเนิน หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1, จังหวัดสุรินทร์ และคณะ ร่วมสำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ
29 มิ.ย. 2560
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย มอบชุดธารน้ำใจฯ สภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 15 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ สำนักงานเขตภาษีเจริญ
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
26 พ.ค. 2560
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดเทพรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอศรีนคร นายอำเภอศรีสำโรง และส่วนหัวหน้าราชการจังหวัดสุโขทัย ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
ผู้แทนพระองค์ฯมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย จ.อ่างทอง
25 พ.ค. 2560
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพร้อมน้ำดื่ม ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จ.นครราชสีมา
24 พ.ค. 2560
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นางศิรินาถ จันทรนิมิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และผู้แทนหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ออกช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย จากพายุฤดูร้อนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา
บรรเทาทุกข์...ผู้ประสบวาตภัย จังหวัดนครราชสีมา
1 พ.ค. 2560
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา และสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือน
บรรเทาทุกข์...ผู้ประสบวาตภัย จังหวัดนครราชสีมา
1 พ.ค. 2560
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา และสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือน
โครงการ "ดีต่อใจ ธารน้ำใจ เพื่อชาวกระบี่"
28 เม.ย. 2560
วันที่ 28 เมษายน 2560 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และEGAT-TU จัดโครงการ "ดีต่อใจ ธารน้ำใจเพื่อชาวกระบี่" โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จ.เพชรบุรี
26 เม.ย. 2560
วันที่ 26 เม.ย.60 นางปราณี ขุนสิทธิ์ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 8 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่หมู่ 4 บ้านหนองส้ม ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี จำนวน 40 ครัวเรือน
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จ.นครราชสีมา
26 เม.ย. 2560
วันนี้ 26 เมษายน 2560 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด หัวหน้าสถานีกาชาด 4 กรรมการและสมาชิกเหล่าจังหวัดนครราชสีมา ออกบรรเทาทุกข์มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร์ที่ประสบวาตภัย ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 100 ชุด
บรรเทาทุกข์...ผู้ประสบวาตภัย จังหวัดนครราชสีมา
24 เม.ย. 2560
วันที่ 24 เมษายน 2560 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา และสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย พายุฤดูร้อน จำนวน 39 หลัง 3 หมู่บ้าน
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอวังเจ้าและอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
19 เม.ย. 2560
ในวันที่ 19 และ 20 เมษายน 2560 หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตากและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอวังเจ้าและอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยสถานีกาชาดเทพรัตน์ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ผู้ประสบวาตภัย
บรรเทาทุกข์อัคคีภัยเขต คลองเตย กรุงเทพฯ
17 เม.ย. 2560
วันที่ 17 เมษายน 2560 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบภัยจำนวน 20 ชุดไปมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 17 ครอบครัว รวม 34 คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนบริเวณชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ ถนนเชื้อเพลิง แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพฯ
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย...ซอยเทอดไท 19 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
10 เม.ย. 2560
วันที่ 10 เมษายน 2560 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 35 ชุด ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนมัสยิดสวนพลู ซอยเทอดไท 19 เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ จ.ชุมพร
9 มี.ค. 2560
วันที่ 9 มีนาคม 2560 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมมอบชุดนักเรียน จำนวน 34 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง และอุปกรณ์การเรียน เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านเขาพาง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>