สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19
วันที่ 29 มีนาคม 2564 แพทย์หญิงวศินี เกิดวงศ์บัณฑิต พร้อมนายแพทย์ ดร.ธนาสิทธิ์ เตชานุกูล มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ รับมอบ
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือคิเรอิคิเรอิ
วันที่ 26 มีนาคม 2564 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ โดย นางสาวณิศรา ไตรโรจน์ รองผู้จัดการส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ HBA Category 1 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์เจลล้างมือคิเรอิคิเรอิ ขนาด 50 ml รวมมูลค่า 3,600,000 บาท ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อนำไปบรรจุในชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัย ในโครงการ“มอบชุดธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศ”
บริษัท สแกนเนีย กรุ๊ป และบริษัท สแกนเนีย เเมนูแฟคเจอริ่ง บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
วันที่ 26 มีนาคม 2564 บริษัท สแกนเนีย กรุ๊ป (ประเทศไทย)​ จำกัด และบริษัท สแกนเนีย เเมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)​ จำกัด นำโดย มร.แคสเปอร์ นิคลาสสัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สแกนเนีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ เพื่อมอบสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์และใช้ในกิจกรรมของสำนักงาน ฯ
สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ในงานวัน "อปพร." จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 22 มีนาคม 2564 นางศิริมล คัมภีร์พันธ์ุ รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านการบรรเทาทุกข์ สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัท อินฟราพลัส จำกัด จัดบูธประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน "พ้นภัย" ในโครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงาน แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. เนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี 2564 โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก จัดขึ้น
ซ้อมแผนโต๊ะการใช้งาน app พ้นภัย ร่วมกับ USAID
วันที่ 17 มีนาคม 2564 Mr. Steven G. Olive, Ph.D., Mission Director, USAID Regional Development Mission for Asia และคณะ พร้อมด้วย Mr. Hung Ha Nguyen, Program Coordinator of IFRC รศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท อินฟรา พลัส จำกัด ร่วมประชุมเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” และฝึกซ้อมแผนโต๊ะ การใช้งานในการร้องขอหรือแจ้งภัย
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
วันที่ 12 มีนาคม 2564 นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ พร้อมด้วย Mrs.Christina Macpherson, Spouse of the Ambassador of New Zealand, Mrs.Yuet Lin Fong (Doreen), Spouse of the Ambassador of Germany และคณะ ร่วมมอบเงิน จำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ ฯ, หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่, หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม ฯ และหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย มอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยนายกมล คงสกุลวัฒนสุข กรรมการผู้จัดการธุรกิจร่วมทุนพัฒนาทรัพย์สิน, นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และนางสุดารัตน์ พีตกานนท์ ผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อบรมการขยายเครือข่าย การใช้งานแอปพลิเคชัน“ พ้นภัย” อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการขยายเครือข่าย การใช้งานแอปพลิเคชัน“ พ้นภัย” ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ​อำเภอกะเปอร์ โดยมี นางวัลลภา สุขศิริมัช หัวหน้าพยาบาล สำนักงานบรรเทาทุกข์​และ​ประชา​นา​มัย​พิทักษ์​ สภากาชาด​ไทย​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม เพื่อส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในพื้นที่ ให้มีความพร้อมในการแจ้งภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อเกิดภัยต่าง ๆ
ประชุมความร่วมมือกับบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด การสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ ร่วมประชุมกับนางสุดารัตน์ พีตกานนท์ ผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อหารือความร่วมมือในการสนับสนุนและร่วมดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
หารือเตรียมการจัดงาน ADDM ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 3 มีนาคม 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คุณพรรณภา ณ น่าน ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และคณะ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการเตรียมจัดงาน ASEAN Day on Disaster Management (ADDM) และความร่วมมือในการดำเนินงานต่างๆ
ประชุม โครงการ "น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด" ประจำปี 2564
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เป็นประธานการประชุม โครงการ "น้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด" ประจำปี 2564 ร่วมกับมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าและพูดคุยประเด็นปัญหาต่าง ๆ
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล 8 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจ ฯ จำนวน 30 ชุด ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน​ พ้นภัย​ ไปร่วมมอบในพิธีเชิญถุงพระราชทานแก่ ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนหลังวัดดาวดึงษาราม ซอยอรุณอมรินทร์ 34 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 24 ครัวเรือน
พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีพระอัครราชเทวี ประดิษฐาน ณ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพ ฯ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประชุมและตรวจรับพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีพระอัครราชเทวี ประดิษฐาน ณ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพ ฯ
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 43
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวศิมิรัน เรืองใจ พยาบาล 3 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ นำชุดธารน้ำใจ ฯ จำนวน 18 ชุด ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน พ้นภัย ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 43 บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 13 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น
บริษัท เวิลด์สปีด - เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มอบหน้ากากอนามัยและชุด PPE
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 คุณสุชาดา ดาราสิชฌน์ ผู้จัดการบริษัท เวิลด์สปีด จำกัด พร้อมด้วยคุณกรินทร์ ดาราสิชฌน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอพี.ฮอนด้า จำกัด มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น และชุด PPE จำนวน 90 ชุด ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด มอบเครื่องฟอกอากาศ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ทันตแพทย์หญิงลพา วัชรศรีโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด (ประธานมูลนิธิเอมสตาร์) พร้อมด้วยนายแพทย์พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฯ (รองประธานมูลนิธิเอมสตาร์) และพนักงาน ร่วมมอบเครื่องฟอกอากาศชาร์ป พลาสม่าคลัสเตอร์ รุ่น KI-E60TA-W Air Purifier จำนวน 100 เครื่อง ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ เพื่อติดตั้งในอาคาร มีประสิทธิภาพสามารถฆ่าเชื้อโรค ทั้งไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา สลายสารก่อภูมิแพ้ และฟอกอากาศ สลายกลิ่นไม่พึงประสงค์
บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด มอบแอลกอฮอล์ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวภัททิรา ชัชวาลปรีชา ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ บิโอเร การ์ด (Biore Guard : แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ 79% แบบไม่ต้องล้างน้ำออก) พร้อมแท่นจ่าย จำนวน 5 เครื่อง น้ำยาสำหรับเติม จำนวน 90 แกลลอน ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ
79 ปี ไทยประกันชีวิต
วันที่ 25 มกราคม 2564 เภสัชกรหญิงจิราวรรณ สันติพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ครบ 79 ปี
บ.เชลล์แห่งประเทศไทย บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
วันที่ 22 มกราคม 2564 นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และคณะ ร่วมมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด
วันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด ที่ร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน พ้นภัย ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ ต.ท่าทราย ต.บ้านเกาะ ต.บางน้ำจืด อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสาคร ในการนี้ นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ฯ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำชุดธารน้ำใจฯ จากสภากาชาดไทย ไปมอบต่อให้กับผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ดังกล่าว

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>