สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
แถลงข่าวโครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์”
วันที่ 28 สิงหาคม 2557 พลโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์”เพื่อส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงยา การรักษา และการป้องกันโรค ได้อย่างทั่วถึง ร่วมด้วย ผู้พันเบิร์ด - พันโทวันชนะ สวัสดี และแต้ว - ณฐพร เตมีรักษ์ ดารานักแสดงที่มาร่วมสนับสนุนสังคมของการแบ่งปัน พร้อมช่วยจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อส่งต่อในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย...
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบน จ.อ่างทอง
วันที่ 27-29 สิงหาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย งานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบน" ณ ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ จ.อ่างทอง...
ประชุมเชิงปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับชุมชน จ.อุบลราชธานี
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับชุมชน โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้นำชุมชนจาก 5 จังหวัด คือ สุรินทร์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ เชียงราย และอุบลราชธานีเข้าร่วม ...
เยี่ยมโครงการศัลยกรรมตกแต่งปากแห่วง-เพดานโหว่ฯ จ.ยโสธร
วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายแพทย์ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมโครงการศัลยกรรมตกแต่งปากแหว่ง-เพดานโหว่และพิการอื่น โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ และคณะ ร่วมกับแพทย์อาสาสมัคร และโรงพยาบาลยโสธร ให้การผ่าตัดและรักษา ณ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2557...
พิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น จ.ยโสธร
วันที่ 25 สิงหาคม 2557 นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทยและคณะ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ฯลฯ ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร...
ตรวจวัดสายตาและคัดกรองโรคตาแก่ผู้ด้อยโอกาส จ.สระบุรี
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ตาใส โลกสวย” โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เข้าร่วมในพิธี เจ้าหน้าที่ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ตรวจวัดสายตาพร้อมประกอบแว่นสายตา ให้ผู้ด้อยโอกาส ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี...
ซ้อมแผนชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จ.ชัยนาท
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2557 สิบโทสมหมาย อารมณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะและฝึกซ้อมแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินตามโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับเทศบาลตำบลหาดอาษาจัดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่ประชาชนและชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ณ บริเวณห้องสมุดประชาชนเทศบาลหาดอาษา หมู่ที่ 1 ต.หาดอาสา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท...
โครงการอบรมผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ จ.สิงห์บุรี
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมผู้สูงวัยพร้อมรับภัย โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยที่เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านประโมง ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ แนะนำเว็บไซด์ www.rtrc.in.th
วันที่ 14 สิงหาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมและแนะนำการใช้งานเว็บไซด์ www.rtrc.in.th โดยมีนางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด
ผู้แทนพระองค์ฯ เปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
วันที่ 13 สิงหาคม 2557 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี พร้อมมอบชุดของขวัญ ให้แก่ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 60 ราย ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว...
เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา องค์ราชูปถัมภก มอบโอกาสในการมองเห็นแก่เยาวชน
วันที่ 4 สิงหาคม 2557 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย จะเป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา และเพื่อลดความผิดปกติทางสายตา ซึ่งจะสามารถช่วยให้นักเรียนในพื้นที่ชนบทดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บริการตรวจรักษาผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด คณะแพทย์อาสาสมัคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่น ให้ได้รับการรักษาผ่าตัดแก้ไขในเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและญาติให้ดีขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ...
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระดับชุมชน สร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จ.อ่างทอง
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้บริการตรวจรักษาโรค และแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์
อ่าน 526 ครั้ง
วิทยากรยุวกาชาด...เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย ร่วมจัดนิทรรศการ“การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ” ในโครงการร่วมพลังวิทยากรยุวกาชาดทั่วประเทศ ครั้งที่ 1
อ่าน 607 ครั้ง
อบรมเจ้าหน้าที่....เรียนรู้การใช้ระบบ PMIS
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 สำนักงานการเจ้าหน้าที่ จัดบรรยายให้ความรู้การใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสภากาชาดไทย (PMIS)ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 477 ครั้ง
โครงการยังเลิฟ...สนับสนุนกิจกรรมบรรเทาทุกข์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 พ.ญ.อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์ 8 ร่วมงานแถลงข่าว"โครงการ Wrangler Give A Life กล้าทำในสิ่งที่ดีครั้งที่ 5"โดยบริษัท wranglerจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ให้แก่หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 307 ครั้ง
ซ้อมแผนรับภัยพิบัติ...จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะจัดกิจกรรมทบทวนความรู้ด้านการปฐมพยาบาลให้แก่ อสม.และซ้อมแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินระดับชุมชน ตามโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ
อ่าน 323 ครั้ง
ประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย…..19 จังหวัดภาคกลาง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 19 จังหวัดในเขตภาคกลาง ให้แก่ผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบรรเทาภัยพิบัติ ส่งเสริมความร่วมมือและการ ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อ่าน 367 ครั้ง
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย...สนับสนุนปากแหว่งฯ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 รศ.ทพ.ดร.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ นายกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มอบเงินรายได้จากการบริจาคและการจำหน่ายเสื้อโครงการ "ยิ้มสดใส ใจอิ่มบุญ" จำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการอื่น
อ่าน 338 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>