สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์อุปนายิกาฯ เสด็จฯ มาทรงบาตร ต้อนรับปีใหม่ 2559
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559
วิทยาลัยพยาบาลอวยพรปีใหม่ 2559
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย และคณะ ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2559
GSK อวยพรปีใหม่ 2559
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ นายวิริยะ จงไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2559
ลงนามถวายพระพร
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559
บรรยายพิเศษ....การเตรียมพร้อมสู่การเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยจ.ชัยภูมิ
พลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยร่วมบรรยายพิเศษเรื่องการเตรียมพร้อมสู่การเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยและร่วมมอบเข็มกลัดให้แก่ผู้ที่สมัครเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย
มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัย จ.พิษณุโลก
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับนางวราภรณ์ กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบเครื่องกันหนาวและยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
มอบผ้าห่มต้านภัยหนาว
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ลีส จำกัด (มหาชน) และประธานคณะกรรมการอาสาสมัครกรุงศรี ออโต้ ประจำปี 2558 และคณะ มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวผ่านสภากาชาดไทย มูลค่า 120,000 บาท
อวยพรสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ครบ 25 ปี
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์และคณะ มอบกระเช้าอวยพร สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 25 ปี
มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยจ.เลย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะพร้อมด้วยนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับ บริษัท บรอดคาซท์ไทย เทเลวิชั่น จำกัด มอบเสื้อกันหนาวและยาสามัญฯ 1,500 ชุด
บรรยายพิเศษ….การเตรียมพร้อมสู่การเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และ ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่องการเตรียมพร้อมสู่การเป็นอาสาสมัคร สภากาชาดไทย ให้กับผู้ที่สมัครเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย
รับมอบมุ้งกันยุง Topvalu Olyset net
Mr.Masamitsu Ikuta กรรมการบริษัท อิออน (ประเทศไทย) จำกัด มอบมุ้งชนิดมีสาร กำจัดยุง Topvalu Olyset net จำนวน 100 หลัง มูลค่า 115,000 บาท
กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช อ.จอมทอง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
กิจกรรมบรรเทาภัยหนาว เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัด“กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ…บ้านตะวันใหม่
นางสาววนิดา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้างานการแพทย์ ผู้ด้อยโอกาส สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำทีมหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯออกให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก แก่เด็กด้อยโอกาสที่บ้านตะวันใหม่
สัมภาษณ์เรื่องความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาด ให้สัมภาษณ์คุณรติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร นักเขียน บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
การบำบัดอาการปวดส้นเท้าโดยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นายแพทย์ฐปกรณ์ แหนบนาค แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ รักเมืองไทย เรื่อง “การบำบัดอาการปวดส้นเท้าโดยเวชศาสตร์ฟื้นฟู”
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และ ประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บันทึกเทปสัมภาษณ์ ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เกี่ยวกับกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 14 จังหวัดเชียงใหม่
สมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย ...สนับสนุนกิจกรรมจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ
วันที่ 8 ธันวาคม 2558 คุณนงลักษณ์ กวีวัจน์ นายกสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สหรัฐอเมริกา และคณะ มอบเงิน จำนวน 400,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานทูตไนจีเรีย ร่วมกับ บ.FCK CO.,LTD มอบบะหมี่ฯช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 3 ธันวาคม 2558 สถานเอกอัครราชทูตไนจีเรีย ประจำประเทศไทย ร่วมกับบริษัท FCK CO.,LTD โดย Mr.Ferdinard Nduka และMrs.Wipaporn Nduka และคณะ มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 500 ลัง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ จ.นครปฐม
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>