สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยปฐมพยาบาล...งานรับปริญญาบัตร
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดหน่วยปฐมพยาบาล ให้บริการดูแลสุขภาพแก่บัณฑิตและญาติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่าน 456 ครั้ง
สมาคมไว ดับยู ซี เอ... มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557นางดารัตน์ พิทักษ์สิทธิ์ ประธานฝ่ายจัดหาทุน สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มอบเงินจำนวน 150,000 บาท เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ยากไร้ และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
อ่าน 346 ครั้ง
มูลนิธิแอมเวย์...สนับสนุนปากแหว่งฯ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 คุณกิจธวัช ฤทธีราวี ประธานกรรมการมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยและคณะ มอบเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น
อ่าน 342 ครั้ง
ปฐมนิเทศ...บุคลากรใหม่ประจำปี 2557
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดพิธีปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2557 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อรับทราบนโยบาย ภารกิจต่าง ๆ
อ่าน 333 ครั้ง
สภากาชาดต่างประเทศ...เยี่ยมชมสภากาชาดไทย
วันที่ 26 มิถุนายน 2557ผู้แทนจากสภากาชาดเวียดนาม แคนาดา ปากีสถาน เนปาล จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทยโดยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ให้การต้อนรับ
อ่าน 296 ครั้ง
การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6
วันที่ 22 มิถุนายน 2557 รัฐบาลไทย โดยกระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศ เพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNISDR) ในฐานะเจ้าภาพร่วมฯ จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557 (The 6th Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2014 - AMCDRR) ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2557
อ่าน 341 ครั้ง
รับมอบเงินบริจาค ในโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย
วันที่ 10 มิถุนายน 2557 คุณภูพินทร์ ไค และครอบครัว มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตา ในโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายเเผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบ
อ่าน 449 ครั้ง
สนับสนุน ...หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม
วันที่ 10 มิถุนายน 2557 คุณภูพินทร์ ไค และครอบครัว มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตา ในโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 295 ครั้ง
พิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในโครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา” โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธี มอบเครื่องคอมพิวเตอร์
อ่าน 442 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ”หน่วยเคลื่อนที่เร็ว” รุ่นที่ 2
วันที่ 9 มิถุนายน2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรทุกข์และประชานนามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (Rapid Action Team Trainng) โดยหลักสูตร NDRT รุ่นที่ 2
อ่าน 394 ครั้ง
สมาคมไว ดับยู ซี เอ... สนับสนุนกิจกรรมบรรเทาทุกข์
วันที่ 6 มิถุนายน 2557คุณดำรัสพร พีระเสถียร ผู้ช่วยเลขาธิการ ฝ่ายจัดหาทุน สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ และคณะเข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการจัดหาทุน สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 260 ครั้ง
พิธีปิดกาชาดเกมส์...ครั้งที่ 3
วันที่ 6 มิถุนายน 2557สภากาชาดไทย จัดพิธีปิดงานกีฬาบุคลากรสภากาชาดไทย : กาชาดเกมส์ ครั้งที่ 3 โดยมีเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเหรียญถ้วยรางวัล และเสื้อนักกีฬาดีเด่นให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท โดยในปีนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดพาเหรด ได้แก่ สีส้ม และถ้วยคะเเนนรวมกีฬาสูงสุดได้แก่ สีชมพู
อ่าน 375 ครั้ง
สภากาชาดลาวเยี่ยมชมงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 6 มิถุนายน 2557 Mr.Kongmany Soulathathone Deputy Head of Champasak Branch , LRC และ Mr.Khammy Chansamon Deputy Head of Warehouse Unit, LRC ศึกษาดูงานการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยของสภากาชาดไทย
อ่าน 405 ครั้ง
โครงการวันพุธ (พุทธ)...ใส่บาตรพระ
วันที่ 4 มิถุนายน 2557สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดโครงการวันพุธ (พุทธ) ใส่บาตรพระ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ นิมนต์พระสงฆ์มารับบาตรในทุกเช้าวันพุธ เวลา 07.30 น.
อ่าน 554 ครั้ง
อาสายุวกาชาด...จัดชุดธารน้ำใจฯ
วันที่ 2 มิถุนายน2557อาสายุวกาชาดจากโรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดชุดธารน้ำใจฯ ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตเมื่อเกิดภัย
สภากาชาดญี่ปุ่น....ดูงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 คุณFaiszaha.hamid ผู้แทนสภากาชาดสิงคโปร์ พร้อมคณะเดินทางมาศึกษาดูงานการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยของสภากาชาดไทย โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะให้การต้อนรับ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระญาณสังวรฯ
อ่าน 309 ครั้ง
Gsk…สนับสนุนงานบรรเทาทุกข์
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ เพื่อหารือเรื่องสนับสนุนการติดตั้งจอ LED Screen (Digital Billboard) เพื่อการประชาสัมพันธ์
เยี่ยมหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้บริการตรวจรักษา ผ่าตัดโรคตาแก่ประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาส
อ่าน 309 ครั้ง
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ให้บริการจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 นายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด คณะแพทย์อาสาสมัคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่น
อ่าน 467 ครั้ง
ประชุม...การจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมประชุมEmbedding CSO Engagementg in AADMERAPG Phase3 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการดำเนินตาม “ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน AADMER” เอพีจี
อ่าน 304 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>