สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
อาสาสมัครร่วมกันบรรจุสิ่งของบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ
อาสาสมัครโครงการมือที่ช่วยเหลือของมอรมอน จากศาสนจักรพระเยซูคริสต์ แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย มาบรรจุสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558 “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ”
เอกอัครราชทูตสวีเดน เยี่ยมชมกิจกรรมบรรเทาทุกข์ฯ...
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 คุณสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย และคณะ ให้การต้อนรับ
แถลงข่าวภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่าย จัดแถลงข่าว“กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” ครั้งที่ 14
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์สดในรายการ Hospital Hotline พบหมอต่อสายตรง ทาง Thai Visions Channel ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 18.00-19.00 น. เรื่อง “กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช”
เตรียมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
แพทย์หญิง ช.เข็มศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ครบรอบ 95 ปี
อบรบกิจกรรมติดต่อสืบหาญาติในภาวะภัยพิบัติ
นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมติดต่อสืบหาญาติในภาวะภัยพิบัติ
ตื่นตัว เตรียมพร้อม รับมือภัยพิบัติ
แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การบรรยายหัวข้อ “ตื่นตัว เตรียมพร้อม รับมือภัยพิบัติ” ในโครงการ “ASEN Blood Drive Youth Camp – พลังเยาวชนอาเซียนขับเคลื่อนการบริจาคโลหิต
เรือพระราชทาน “เวชพาหน์” รักษาพยาบาลทางน้ำ ออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ ให้บริการรักษาฟรี ณ จังหวัดนครปฐม
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ณ ท่าวาสุกรี เทเวศน์ กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ซึ่งจะออกให้บริการทางการแพทย์และให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำลำคลอง ในเขตจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2558
อ่าน 553 ครั้ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมกิจกรรมสภากาชาดไทย
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ฟังบรรยายรื่อง “บทบาทหน้าที่ของสภากาชาดไทยเกี่ยวกับการช่วยเหลือในด้านภัยพิบัติต่างๆ ที่นักศึกษาควรรู้” โดยมี นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การบรรยาย
ตัดสินการประกวดนวัตกรรมเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ "รอด ปลอดภัย(พิบัติ)”
พัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ
นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ได้นำทีม ผศ.ดร.วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ และคณะ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ความรู้เรื่องการใช้ระบบระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดส่งกระเบื้องมุงหลังคา จำนวน 1,500 แผ่น พร้อมด้วยผ้าห่มไหมพรม จำนวน 800 ผืน ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากวาตภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประชุมกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติฯ
9 พฤศจิกายน 2558 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุมกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี 2558 ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ประสานความร่วมมือ...
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 คุณกัลยากร มงคลชาติ Commercial officer Embassy of Sweden พร้อมด้วย MR.ULF WENNBLOM Project Manager Business Sweden เข้าพบ แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เพื่อร่วมหารือประสานความมือร่วมมือระหว่างนักธุรกิจประเทศสวีเดนกับสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศไทย
ออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บันทึกเทปสัมภาษณ์ ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ เกี่ยวกับการออกปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์
องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯไปทรงเยี่ยมสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 29 ตุลาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ โดยมี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ข้าราชการและประชาชน รับเสด็จ
พิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือยนต์หลวงพระที่นั่ง
นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง เป็นประธานใน พิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือยนต์หลวงพระที่นั่ง เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาปีละครั้ง
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
นายแพทย์ฐปกรณ์ แหนบนาค แพทย์ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขศึกษา การป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภากาชาดไทย เกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ การประชานามัยพิทักษ์ และการสงเคราะห์อื่นๆ ที่จำเป็น ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้น
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ... วันพยาบาลแห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย วางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2558
อ่าน 1151 ครั้ง
ทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่...จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 20 ตุลาคม 2558 รศ.(พิเศษ)ทันตแพทย์หญิงสมใจ สาตราวาหะ ประธานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ พร้อมทีมทันตแพทย์อาสาสมัคร จากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ...
อ่าน 1738 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>