สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา….
วันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในหัวข้อ“บุคลากรสภากาชาดไทย รวมใจอาสา พัฒนาองค์กร”
อ่าน 452 ครั้ง
ติดตามการดำเนินงาน
วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นางประภาศรี เพิ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมประชุมกับพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
มอบเงินสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม
คุณภูพินทร์ ไค และครอบครัว มอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตา
หารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ
Mr.RanjannMohnot Senior Delegate Regional Quality &Learning,AmericanRed Cross เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและคณะ เพื่อร่วมหารือแนวทางการสนับสนุนงบประมาณของ American Red Cross ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์
สภากาชาดไทย ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาคม...จัดงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนฯ
วันที่ 13 ตุลาคม 2558 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2558 โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมหน่วยงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ร่วมพิธี
มอบผ้าห่มบรรเทาภัยหนาว
คุณกชแก้ว บูรณธนิต ผู้แทนจากบริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด เข้าพบพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อประชุมหารือ เกี่ยวกับโครงการ “ห่มรัก”
บริษัท จีเอ็มเอ็มบริจาคเงินสมทบทุนโครงการจักษุศัยลกรรม
คุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายธุรกิจสื่อ) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) มอบเงินรายได้ จำนวน 100,000 บาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต “กล่อมกรุง 2” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยในโครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แถลงข่าวการจัดงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน
วันที่ 9 ตุลาคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และนายสุปกิตโพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน ( ASEAN Day for Disaster Management : ADDM) และวันลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากล (International Day for Disaster Risk Reduction : IDDR ) ประจำปี 2558”
ชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ นำคณะผู้เข้าอบรมวิทยากรแกนนำด้านเพศภาวะและความหลากหลายทางเพศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยอุทกภัย ตามแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินระดับชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านประโมง ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดทีมส่งเสริมสุขอนามัย (WatSan) ปฏิบัติงานให้ความรู้ด้านน้ำ และสุขาภิบาลแก่ผู้ประสบภัยแล้งตามโครงการ "ปันน้ำใจให้น้ำดื่มเฉลิมพระเกียรติ"
การจัดการภัยพิบัติอาเซียน
วันที่ 5 ตุลาคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย คุณชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการสถาบันกรมการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สัมภาษณ์สดในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีช่อง 9 เวลา 14.00-15.00 น. ในหัวข้อ "การจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากลปี 58" เพื่อให้ผู้ชมรายการได้รับความรู้ และวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัยพิบัติ
รับมอบผ้าห่ม 1,500 ผืน
วันที่ 2 ตุลาคม 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบผ้าห่ม จำนวน 1,500 ผืน จากองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ร่วมกับ บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)
เตรียมจัดงานวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2558
วันที่ 2 ตุลาคม 2558 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันการจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2558
ฉีดวัคซีน คอตีบ บาดทะยักให้ผู้บริจาคโลหิต 3 ล้านคน
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าวโครงการ “ฉีดวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก ให้ผู้บริจาคโลหิต 3 ล้านคน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อป้องกันประชาชนให้ห่างไกลจากโรคคอตีบ
43 ปี จัดหารายได้
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ นำกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ครบ 43 ปี
ครบ 24 ปี กรีนเวฟ
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำกระเช้าอวยพรคลื่นวิทยุกรีนเวฟ106.5 FM. เนื่องในโอกาสครบ 24 ปี
ผลิตน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยแล้งจ.กาญจนบุรี
หน่วยรถผลิตน้ำดื่มสภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ผลิตน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สภากาชาดไทย
วันที่ 24 กันยายน 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยมและให้กำลังใจ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ที่ออกปฏิบัติงานให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่
สภากาชาดไทย เปิดคลังเก็บเรือท้องแบนและรถผลิตน้ำดื่ม
วันที่ 24 กันยายน 2558 สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดอาคารคลังเก็บเรือท้องแบนและรถผลิตน้ำดื่มเตรียมพร้อมสำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที ณ ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
หารือแผนงานเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
Mr.RobertLaprade, Regional Director and Mr.RanjanMohnot, Quality and Learning Delegate of American Red Cross เข้าพบพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อหารือแผนงานเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาด ไทย

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>