สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกผู้ออกแบบการก่อสร้างอาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
92 ปี....ยุวกาชาด
วันที่ 27 มกราคม2557นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ มอบกระเช้าผลไม้อวยพร สำนักงานยุวกาชาด ครบ 92 ปี
อ่าน 413 ครั้ง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ อวยพร 92 ปี สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
วันที่ 27 มกราคม 2557 นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบกระเช้าผลไม้อวยพร สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ครบ 92 ปี
ใบสมัครเข้าร่วมประกวดโครงการประกวดแบบอาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม สภากาชาดไทย
เอกสารข้อมูลพื้นฐานโครงการประกวดแบบอาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม
โครงการประกวดแบบอาคารสถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม สภากาชาดไทย
72 ปี...ไทยประกันชีวิต
วันที่ 22 มกราคม 2557นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นำกระเช้าไปอวยพร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสครบ 72 ปี
อ่าน 470 ครั้ง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ อวยพร 72 ปี บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 มกราคม 2557 นางสาววันเพ็ญ ฐานิสสรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นำกระเช้าไปอวยพร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทครบ 72 ปี
เยี่ยมชม..ศึกษาดูงาน
วันที่ 21 มกราคม 2557 นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ชั้นปีที่ 3 จำนวน 174 คน เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทและพันธกิจการจัดการภัยพิบัติ
อ่าน 394 ครั้ง
ปากแหว่งเพดานโหว่ฯ...ให้บริการจังหวัดน่าน
วันที่ 20มกราคม 2557 นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน คณะแพทย์อาสาสมัคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และโรงพยาบาลน่าน ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ
อ่าน 858 ครั้ง
มอบจักรยาน….ให้โรงเรียนห่างไกล
วันที่ 14 มกราคม 2557ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯและคณะ ร่วมกับนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่าจังหวัดและสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา มอบจักรยาน ตามโครงการ“จักรยานสายสัมพันธ์เพื่อน้องผู้ห่างไกล”
อ่าน 442 ครั้ง
แปซิฟิกไพพ์... มอบผ้าห่มคลายหนาว
วันที่ 10 มกราคม 2557พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ในนามบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และคณะ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
อ่าน 578 ครั้ง
กิจกรรมบรรเทาทุกข์ฯสถานีกาชาดสิรินธร (สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 2,3 และ 9 ธันวาคม 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอปากพนัง สมาชิกกิ่งอำเภอปากพนัง และหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร พบปะผู้ประสบภัยและมอบชุดธารน้ำใจฯ แก่ผู้ประสบภัย ตำบลเกาะทวด และตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3,037 ชุด
อวยพรปีใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
มกราคม 2557 ภาคีเครือข่าย นำกระเช้าอวยพร พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พุทธศักราช 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
อ่าน 862 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี อวยพรปีใหม่ 2557
วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เข้ามอบกระเช้าผลไม้ ให้แก่ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2557
อ่าน 495 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี อวยพรปีใหม่ 2557
วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เข้ามอบกระเช้าผลไม้ ให้แก่ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย
พิธีส่งมอบโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยฯ...จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 25 ธันวาคม 2556 งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดพิธีส่งมอบโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัยผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ให้กับบ้าน หมู่ที่ 1,6,7,10 และ 11 ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
จัดประชุมโครงการฝึกซ้อมตอบสนองภัยพิบัติฯ....ร่วมกับภาคีเครือข่าย
วันที่ 24 ธันวาคม 2556สภากาชาดไทย จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการฝึกซ้อมตอบสนองภัยพิบัติแบบบูรณาการ ปี พ.ศ.2556-2558 ครั้งที่ 1/2556 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานเปิดการประชุม
ธารน้ำใจ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ธารน้ำใจ...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
ธารน้ำใจ...ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไห่เยี่ยนถล่ม ประเทศฟิลิปปินส์
ธารน้ำใจ...ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไห่เยี่ยนถล่ม ประเทศฟิลิปปินส์

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 [44] 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>