สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
93 ปี บรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เจ้าหน้าที่สำนักงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ บ่ายนี้มีคำตอบ
วันที่ 11 ธันวาคม 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และนางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ออกรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “กาชาดไทยเร่งบรรเทาทุกข์ภัยหนาวและน้ำท่วมใต้”
สภากาชาดฮ่องกง...เยี่ยมโรงเรียนที่เคยประสบอุทกภัย
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556เจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สภากาชาดฮ่องกง เยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานสอนด้านการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่เคยประสบอุทกภัย
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประเทศฟิลิปปินส์
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร มอบเงินจำนวน 16,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประเทศฟิลิปปินส์ ผ่านสภากาชาดไทย โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ
สภากาชาดไทยเสริมชุมชนปลอดภัยฯ…จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ (Community resilience building and analysis through CBDRR Project 2554-2557)
ฟื้นฟูโรงอาหารโรงเรียนบ้านละลูน...จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ส่งมอบโรงอาหาร ในโครงการก่อสร้างโรงอาหารที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุทกภัยโรงเรียนบ้านละลูน ตามโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย โดยงบประมาณสนับสนุนจากสภากาชาดจีน
เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ…จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่18 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนตำบลยางสาว นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย และคณะ จัดประชุมและซ้อมแผนเผชิญเหตุน้ำป่าไหลหลาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...ศึกษาดูงาน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 คุณ Phouvieng THANSENGSOUVANH ผู้แทน Health Poverty Action สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยของสภากาชาดไทย
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น ให้บริการจังหวัดยะลา
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น
ผู้บริหารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือยนต์พระที่นั่ง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาวาโทฉลาด ทองตะโก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กองพระราชยานพาหนะ สำนักพระราชวัง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือยนต์พระที่นั่ง เพื่อความเป็น สิริมงคล
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บันทึกเทปโทรทัศน์สารคดีรายการ “จากเก่าสู่ใหม่"
วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บันทึกเทปโทรทัศน์สารคดีรายการ “จากเก่าสู่ใหม่"
สภากาชาดไทย ร่วมประชุม Regional Health Technical Work Group Meeting
วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมประชุม Regional Health Technical Work Group Meeting ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แนวนโยบายของงานด้านสุขภาพอนามัยแก่สมาชิก
บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 28 ตุลาคม 256 นายธันยธรณ์ บุญประเสริฐดี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัทในเครือ มอบเงินจำนวน 18,500 บาท ให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
บริษัท Lunex ประเทศญี่ปุ่น มอบแว่นตา
วันที่ 28 ตุลาคม 2556พระครูมงคลภาวนานุสิฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พร้อมด้วย Mr.masuruota บริษัท Lunex ประเทศญี่ปุ่น และคณะ ร่วมกับร้านจำหน่ายแว่นตาในประเทศญี่ปุ่น มอบแว่นตาและกรอบแว่นตาให้แก่ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ จำนวน 997 อัน
นิตยสารเปรียว....ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 18 ตุลาคม 2556 คุณพณิชนาฏ แย้มเพกากรรมการผู้จัดการ บรรณาธิการบริหาร และผู้พิมพ์ผู้โฆษณานิตยสารเปรียวพร้อมคณะร่วมบริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท และเครื่องบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)
28 ต.ค.56 นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System)แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯและอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
บริษัท จีแคป...มอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 25 ตุลาคม 2556 นายโสฬส สาครวิศว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท จีแคป จำกัด พร้อมพนักงาน มอบน้ำดื่ม จำนวน 3,000 ขวด ให้สภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
รายการ "สถานีประชาชน" สัมภาษณ์สด เรื่อง “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์”
วันที่ 24 ต.ค. 56 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์ในรายการ "สถานีประชาชน" ออกอากาศ สดเวลา 14.05 - 15.30 น. ทางช่อง Thai PBS ณ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย กรุงเทพฯ เกี่ยวกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์
อ่าน 513 ครั้ง
เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ปฏิบัติงานจังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 22 ตุลาคม 2556นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ที่ออกปฏิบัติงานให้บริการรักษาทางน้ำแก่ประชาชนฟรี รักษาโรคทั่วไป รักษาโดยวิธีฝังเข็ม ทันตกรรม (ถอนฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน) ให้ความรู้สุขศึกษาและกิจกรรมสันทนาการ พร้อมมอบของขวัญจากสภากาชาดไทยให้ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
เรือพระราชทานเวชพาหน์ให้บริการรักษาพยาบาลฟรี
วันที่ 17 ตุลาคม 2556เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งเรือพระราชทานเวชพาหน์ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ณ ท่าวาสุกรี เทเวศน์ กรุงเทพฯ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวามหาราช

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>