สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
รถคลินิกจักษุศัลยกรรมฯ ให้บริการจังหวัดเพชรบูรณ์
สภากาชาดไทย จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม “ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศิลปินค่ายเพลงอาร์สยาม มอบเงิน...ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 คุณบังอร ศุภเลิศ และคุณเสาวรัตน์ สุทำมา ผู้แทนคุณพจน์ สุวรรณพันธ์ ศิลปินค่ายเพลงอาร์สยาม ร่วมกับเพื่อนๆ ศิลปินและแฟนคลับ มอบเงิน จำนวน 33,300 บาท ให้สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
โรงแรมคอนราด กรุงเทพ มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 คุณจินตนา เจริญศิลปวรรณ ผู้แทนบริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (โรงแรมคอนราด กรุงเทพ) และพนักงาน ร่วมมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
lucky มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 กลุ่มในเครือบริษัท lucky โดย Mr.Bajaj Ishmit Singh และคณะ ร่วมมอบเงิน จำนวน 317,319.50 บาท ให้สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด(มหาชน) มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 คุณจารุวรรณ สุขทั่วญาติ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารสำนักงาน บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด(มหาชน) และพนักงาน ร่วมมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
COOL Fahrenheit ร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยที่เนปาล
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 COOL Fahrenheit ร่วมบริจาคเงินจากการจำหน่ายเสื้อ T-SHIRT กิจกรรมคอนเสิร์ต COOL Fahrenheit Music Fest : Love Actually #15 ปีที่รักกัน จำนวน 217,866 บาท ผ่านสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
SYNERGIA ONE ร่วมบริจาคเงินช่วยเนปาล
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 SYNERGIA ONE GROUP OF COMPANIES ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 15,000 บาท ผ่านสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล โดยมี แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบ
มอบชุดธารน้ำใจฯ ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการซ้ำซ้อน จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 นายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอโนนสูง พร้อมคณะ ร่วมกับนางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้าบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยและคณะ เยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการซ้ำซ้อน พร้อมมอบชุดธารน้ำใจฯ
สภากาชาดไทย ...บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยแล้ง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 นายชิดณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์ เป็นประธานเปิดโครงการด้านน้ำ สุขาภิบาล การส่งเสริมสุขอนามัยและการป้องกันโรค ร่วมนางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้าบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิ ทักษ์ สภากาชาดไทยและคณะ
แอมเวย์ ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 คุณชุมพฤนท์ ยุระยง ผู้อำนวยการแผนกสื่อสารองค์กร บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินจำนวน 500,000 บาท ผ่านสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
บริษัท จำลอง ยูทีซีซี เบต้า ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 บริษัท จำลอง ยูทีซีซี เบต้า จำกัด และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบเงินจำนวน 12,400 บาท ผ่านสภากาชาดไทยเพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมพิธีมอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ทุนการกุศลสมเด็จย่า โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า จัดพิธีมอบ “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” รุ่นที่ 7 ประจำปี 2558 เพื่อให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในถิ่นทุรกันดารได้รับการประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ “ 60 ปีเวชพาหน์ 60 พรรษาองค์อุปนายิกาฯ ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ วัดบางน้ำผึ้งนอก ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รักษาโดยวิธีฝังเข็มประยุกต์ ให้บริการทันตกรรมให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำลำคลองในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ปฏิบัติงานจังหวัดสมุทรปราการ
สถานีกาชาดที่ ๖ อรัญประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘และทำบุญครบรอบ๒๐ ปีโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
ผู้แทนพระองค์เยี่ยมโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระแก้ว
วันที่ 10 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และคณะ เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมผู้บริหาร เพื่อหารือเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือและการจัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกรูปแบบ
IFRC เยี่ยมชมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
Mr.Martin Faller หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย ร่วมการประชุมวิชาการ การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 9
วันที่ 24-25 มีนาคม 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ณ การประชุมวิชาการ ”การแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 9” ทั้งนี้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมเสวนาในหัวข้อบทเรียนเหตุการณ์ภัยพิบัติ ทิศทางการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศ และเปิดมุมมอง แนวคิดจากผู้เชียวชาญระดับประเทศ ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>