สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 10
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายบุญญะพัฒน์ จันทรอุไร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 10 โดยมี นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ เข้าร่วมในพิธี
โครงการรถแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท
วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการรถแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย
วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยเป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย ร่วมกับนางรัชนีกร โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2558 (Crisis Management Exercise : CMEX 15)
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2558 (Crisis Management Exercise : CMEX 15) โดยมอบนโยบายในการฝึกผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้การฝึกได้ถ่ายทอดภาพสัญญาณไปยังศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึก ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558
โครงการ ความช่วยเหลือจากสาธารณสุขไทย สู่ผู้ประสบภัยเนปาล
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมโครงการ “ความช่วยเหลือจากสาธารณสุขไทย สู่ผู้ประสบภัยเนปาล” และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทีมแพทย์ไทย/ผู้สนับสนุน ที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล
GSK...เยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 Mr.Raymond Peter Francis, Director Communication Southeast Asia บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) และคณะ มาเยี่ยมชมกิจการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเยี่ยมชมภารกิจสนง.บรรเทาทุกข์ฯสภากาชาดไทย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมภารกิจการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ
องค์การอนามัยโลกแห่งประเทศอิรัก...เยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 คณะเจ้าหน้าที่ ADPC (Asian Disaster Preparedness Center)และเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกแห่งประเทศอิรัก มาเยี่ยมชมกิจการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม“ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ”
วันที่ 8 กรกฏาคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม“ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ” ส่วนหนึ่งในโครงการ “ร้อยดวงใจเทิดไท้ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาฯ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต ปฏิบัติงานจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 8 กรกฏาคม 2558 นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการได้ยิน โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มอบเงิน จำนวน 200,000 บาท
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มอบเงิน จำนวน 200,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นๆ
จีเอสเค ช่วยกาชาด
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นายแพทย์ทวิราป ตันติวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น ( ประเทศไทย ) จำกัด พร้อมคณะ มอบเงิน จำนวน 1,200,000 บาท ( หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) และอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่า 300,000 บาท
สภากาชาดเวียดนาม...เยี่ยมชมภารกิจการบรรเทาทุกข์
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะให้การต้อนรับผู้แทนจากสภากาชาดเวียดนาม จำนวน 8 คน ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายภารกิจของสำนักงาน และเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย
ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ...ให้บริการ จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 29 มิถุนายน 2558 นายพลากร บุญประคอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง–เพดานโหว่และความพิการอื่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
สภากาชาดไทย มอบโอกาสในการมองเห็นแก่เยาวชนในจังหวัดราชบุรี
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.30 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรการช่วยเหลือด้านจิตสังคม จังหวัดนครราชสีมา
รถคลินิกจักษุศัลยกรรมฯ ให้บริการจังหวัดเพชรบูรณ์
สภากาชาดไทย จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม “ปันน้ำใจในสายฝน เฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศิลปินค่ายเพลงอาร์สยาม มอบเงิน...ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 คุณบังอร ศุภเลิศ และคุณเสาวรัตน์ สุทำมา ผู้แทนคุณพจน์ สุวรรณพันธ์ ศิลปินค่ายเพลงอาร์สยาม ร่วมกับเพื่อนๆ ศิลปินและแฟนคลับ มอบเงิน จำนวน 33,300 บาท ให้สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
โรงแรมคอนราด กรุงเทพ มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 คุณจินตนา เจริญศิลปวรรณ ผู้แทนบริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (โรงแรมคอนราด กรุงเทพ) และพนักงาน ร่วมมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท ให้สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>