สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเพื่อประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
วันที่ 20 มีนาคม 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย จัดการประชุมเพื่อประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งร่วมบรรยายถึงกลไกการตอบสนองภัยพิบัติของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมีวิทยากรจากกรุงเทพมหานคร บรรยายเรื่อง บทบาทและช่องทางการประสานงานในการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ และด้านอื่นที่มิใช่ด้านการแพทย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพมหานคร...
อบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 18-19 มีนาคม 2558นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดารอบรมแกนนำชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีนายสุทธิพงษ์ ตันบุญยศิริเดช นายอำเภอไทรโยค และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ และแกนนำชุมชนในตำบลบ้องตี้ ที่เข้ารับการอบรมชุมชนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านบ้องตี้บน ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ...
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่นฯ จ.นราธิวาส
วันที่ 16 มีนาคม 2558 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น และโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส คณะแพทย์อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่และผู้พิการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งอื่น ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2558...
สภากาชาดไทยร่วมประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3
วันที่ 14 – 18 มีนาคม 2558 ญี่ปุ่นจัดประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 (The Third United Nations World Conference in Disaster Risk Reduction : 3WCDRR) ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการเปิดเวที ให้ประเทศในทุกภูมิภาคร่วมกันประเมินความสำเร็จในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติตามกรอบการดำเนินงานเฮียวโกะ (พ.ศ. 2548 – 2557) ......
คณะดูงานภายใต้หลักสูตรการประสานงานในการโต้ตอบภัยพิบัติ ศึกษาดูงานการบรรเทาทุกข์ฯสภากาชาดไทย
วันที่ 12 มีนาคม 2558 คณะดูงานภายใต้หลักสูตรการประสานงานในการโต้ตอบภัยพิบัติ ศึกษาดูงานการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ให้การต้อนรับ
อ่าน 422 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมฯ จังหวัดราชบุรี
วันที่ 11 มีนาคม 2558 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการผ่าตัดตาพร้อมถวายชุดสังฆทานจากสภากาชาดไทย ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
โครงการผู้สูงวัยพร้อมรับภัย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 6 มีนาคม 2558 นางทักษณิภร ปุตรเศรษณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงวัยพร้อมรับภัย โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย อบรมให้ความรู้เรื่องการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติแก่ผู้สูงอายุ ณ วัดหัวหิน ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...
แถลงข่าวงานเดิน-วิ่ง การกุศล “PatRangsit Mini-Half Marathon : run for the better vision” ครั้งที่ 1
วันที่ 5 มีนาคม 2558 นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทยร่วมแถลงข่าวงานเดิน-วิ่ง การกุศล "PatRangsit Mini-Half Marathon : run for the better vision” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลแพทย์รังสิต ร่วมกับสภากาชาดไทย โดยรายได้ส่วนหนึ่งสบทบหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคต้อกระจก...
ผู้แทนพระองค์เปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ จ.ขอนแก่น
วันที่ 2 มีนาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และถวายเป็นพระราชกุศล โดย เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้เปิดโครงการ ฯ และเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา พร้อมมอบชุดของขวัญสภากาชาดไทย จำนวน 150 ราย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น...
ถอดบทเรียนการนำระบบบัญชาการเหตุการณ์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาจัดประชุมนานาชาติเพื่อถอดบทเรียนการนำระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) มาปรับใช้ในการจัดการสาธารณภัย โดยมีแพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะเข้าร่วม
โครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ ให้บริการจังหวัดขอนแก่น
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ –วันที่ 5 เมษายน 2558 แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ประธานโครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฯ พร้อมด้วยแพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส และคณะ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นแลนางนิภา สุวรรณสุจริตนายอำเภอกระนวน จัดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อให้บริการตรวจรักษา ผ่าตัดผู้สูงอายุด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางด้านโรคตา เช่น ต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ ให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในเขตอำเภอกระนวนและอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น...
สภากาชาดไทย ติดตามชุมชนในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จ.สตูล
วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2558 หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ติดตามชุมชนที่ดำเนินงานตามโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลปูยู และโรงเรียนบ้านเกาะยาว ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และอีก 6 ชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสตูล...
มอบเงินสมทบโครงการศัลยกรรมปากแหว่งฯ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ รับมอบเงินจำนวน 500,000.00 บาท จากนางสุจิตรา สุรพิบูลย์ชัย เพื่อสมทบทุนเข้าโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น และได้จัดตั้งเป็นกองทุนสุรพิบูลย์ชัย เพื่อโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น ผ่านสำนักงานจัดหารายได้ ณ ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย...
สภากาชาดไทย ติดตามชุมชนในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จ.สิงห์บุรี
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ปฏิบัติงานติดตามชุมชนที่ดำเนินงานตามโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ เพื่อทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติ การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติและส่งมอบชุดเตรียมพร้อมชุมชน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านประโมง ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี...
พิธีเปิดโครงการผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ จ.ชัยนาท
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2558 สิบโทสมหมาย อารมณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้สูงวัยพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีนางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมกับเทศบาลตำบลหาดอาษาจัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่ผู้สูงวัยในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท...
ADPC เยี่ยมชมกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center (ADPC)) พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย ศูนย์วิทยุสื่อสารสภากาชาดไทย และคลังสัมภาระผู้ประสบภัย ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ กรุงเทพฯ ...
บันทึกเทป รายการ "รู้เรื่องเมืองไทย" ตอน จักษุศัลยกรรม ดวงตาอาสา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย โดย พญ.อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์ 8 ฝ่ายบริการทางการแพทย์ บันทึกเทป รายการ "รู้เรื่องเมืองไทย" ตอน จักษุศัลยกรรม ดวงตาอาสา ซึ่งออกอากาศ ทาง ททบ.5 เวลา 09.10-09.35 น. ณ สตูดิโอ ซอยลาดพร้าว 71
สมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกาและคณะ มอบเงินสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมกับผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ ฯ และคณะ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท จาก แพทย์หญิงจินตนา ปรมกุล ประธานสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระญาณสังวรฯ...
ผู้แทนพระองค์ฯ เปิดโครงการคลินิกจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ อ.บ่อไร จ.ตราด
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ผู้ว่าราชการ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา และมอบชุดของขวัญสภากาชาดไทยให้แก่ผู้ป่วย ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร จังหวัดตราด
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับดาวเคมิคอลฯ มอบสุขาและอ่างล้างมือโรงเรียนในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท ดาวเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด มอบห้องสุขา และอ่างล้างมือแก่โรงเรียนในพื้นที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางคล้า และอ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>