สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมการเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบนสภากาชาดไทย
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 นายเกียรติศักดิ์ ยันตะระประกรณ์ หัวหน้างานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ “การเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบน” ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 590 ครั้ง
อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนถึงมือช่าง ทิปเทคนิคที่ควรรู้ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์” โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ได้อย่างถูกต้องในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนถึงมือช่าง
อ่าน 755 ครั้ง
Building urban resilience workshop
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Building urban resilience workshop จัดโดย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies-IFRC) และ Global Disaster Preparedness Center (GDPC) ในระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556 เพื่อสร้างความสามารถในการฟื้นฟูคืนสู่สภาพปกติของชุมชนเมืองเมื่อเกิดภัยพิบัติ
อ่าน 591 ครั้ง
ผอ.สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บรรยายหัวข้อ “พันธกิจของสภากาชาดไทยในการจัดการสาธารณภัย”
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายในหัวข้อ “พันธกิจของสภากาชาดไทยในการจัดการสาธารณภัย”โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และ นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่าน 606 ครั้ง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทยจัดอบรม Public Health in Emergency
วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดอบรม PHiE (Public Health in Emergency) ให้กับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติในโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการสาธารณสุข สามารถนำไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในชุมชนที่รับผิดชอบและประชาชนทั่วไปให้สามารถดูแลตนเอง และสร้างให้ชุมชนมีควาเข้มแข็งได้ โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม2556
อ่าน 551 ครั้ง
โครงการเรียนรู้และพัฒนาการติดตามและประเมินผล ของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย
วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมโครงการเรียนรู้และพัฒนาการติดตามและประเมินผล โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากคุณภารณี วัฒนา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้
อ่าน 487 ครั้ง
ประชุมเทคนิคการทำงานเป็นกลุ่ม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 เจ้าหน้าที่สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies-IFRC) ประชุมหารือเกี่ยวกับเทคนิคการทำงานเป็นกลุ่มร่วมกับ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
อ่าน 571 ครั้ง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดสัมมนา “ร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวไปสู่ AEC”
วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดการสัมมนาในหัวข้อ “ร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวไปสู่AEC” โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานพิธีเปิด ในการนี้คุณจงชนะ บัวทรัพย์ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน”
อ่าน 644 ครั้ง
สภากาชาดไทยเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเปลี่ยน “ความรัก เป็นพลังของการให้”กับโครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทย
วันที่ 27 มิถุนายน 2556 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมด้วย นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท บิ๊กคาเมร่า จำกัด พร้อมด้วย ศิลปิน ดารา นักร้อง มาร่วมเปิดงานแถลงข่าว“โครงการเปิดตาดีสู่สังคมไทย ปีที่ 2” ภายใต้แนวคิด “ความรักทำให้ตาสว่าง”ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย มอบแท็งค์เก็บน้ำดื่มให้โรงเรียน จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล นายอำเภอประโคนชัย ร่วมกับพลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่และคณะกรรการกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย มอบแท็งค์สำหรับเก็บน้ำดื่ม ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี และโรงเรียนบ้านหนองร้าน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
สภากาชาดไทย มอบแท็งค์เก็บน้ำดื่มให้โรงเรียน จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 นางสุจิตรา วิริยะกิตติ รองนายกเล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับพลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบแท็งค์สำหรับเก็บน้ำดื่ม ให้แก่นายสุทัศน์ เดชมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ผู้แทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านระเภาร์ ณ โรงเรียนบ้านระเภาร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสตปฏิบัติงานจังหวัดสุรินทร์
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ดร.นพ.ธงชัย ตรีวิบูลย์วณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต พร้อมด้วยแพทย์หญิงกานดา ลิมิตเลาหพันธุ์ ประธานโครงการหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งโครงการดังกล่าวปฏิบัติงานให้การรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคหู คอ จมูก ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยไม่คิดมูลค่า
จัดอบรมนักเรียนด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ โรงเรียนคลองพระอุดม ปทุมธานี
สร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดทีมวิทยากรให้ความรู้เรื่องสภากาชาดไทย การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนโรงเรียนคลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
โครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี จัดทีมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมีคณะกรรมการชุมชนบ้านท่าบ้งมั่งและชุมชนดอนงิ้ว อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี บรรยายความเป็นมาของโครงการ
โครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดสกลนคร
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส หัวหน้าฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยพร้อมคณะให้การตรวจสาย-วัดแว่นสายตา เด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา ในโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร
จัดอบรมนักเรียนด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา กรุงเทพฯ
วันที่ 28 มิถุนายน 2556 งานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดทีมวิทยากรให้ความรู้เรื่องสภากาชาดไทย การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งฯ (INCA) จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง และ จ.พัทลุง
วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ INCA ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปรับตัวของชุมชนชายฝั่งที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อ่าน 453 ครั้ง
จัดอบรมนักเรียนด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพฯ
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ประธานโครงการอบรมนักเรียนด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ นำทีมวิทยากรให้ความรู้เรื่องสภากาชาดไทย การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนโรงเรียนสวนลุมพินี
สภากาชาดไทยจัดการอบรมนักเรียนด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ โรงเรียนบ้านห้วยหิน จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 4 มิถุนายน 2556 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ประธานโครงการอบรมนักเรียนด้านการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ นำทีมวิทยากรให้ความรู้เรื่องสภากาชาดไทย การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหิน อำเภอสนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการ ณ ศูนย์สภากาชาดไทย ฯ จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน โดยมี แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>