สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาชาดไทย ติดตามชุมชนในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จ.สตูล
วันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวภาวิณี อยู่ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ปฏิบัติงานติดตามชุมชนที่ดำเนินงานตามโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จำนวน 8 ชุมชน ในเขต อ.ทุ่งหว้า และอ.ละงู จ.สตูล...
ประชุมหารือเรื่องเครื่องกรองน้ำที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนในประเทศไทย
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมหารือกับ Mr. Oliver Duncan Humanitarian Advisor LIFE SAVER Working to end water poverty ในโอกาสเข้าพบและแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำขนาดต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศไทย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย...
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ และผอ.ศูนย์บริการโลหิตฯ เยี่ยมการปฏิบัติงานสถานีกาชาดสิรินธร และภาคบริการโลหิตฯ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธร และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 11 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช...
รถคลินิกจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ ให้บริการ จ.สระบุรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี แพทย์หญิงวรางคณา ทองคำใส จักษุแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ให้บริการตรวจรักษา ผ่าตัด ผู้ป่วยสูงวัยที่มีปัญหาทางด้านโรคตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในเขตพื้นที่ อ.มวกเหล็ก อ.แก่งคอย อ.หนองแค อ.วิหารแดง และอ.วังม่วง จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 1- 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี...
ประชุมความร่วมมือโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด
วันที่ 28 มกราคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือโครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย...
ประชุมเรื่องClimate resilience in Thailand
วันที่ 28 มกราคม 2558 Ms.Brooke Avory Manager, Partnership Development & Research BSR เข้าพบ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย เพื่อขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่อง Climate resilience in Thailand ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรฯ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่ 27 มกราคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ให้เกียรติร่วมงานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจรฯ โดยมี ทีมทันตแพทย์อาสาสมัคร ให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยในโครงการฯ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลมหาราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา...
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ School Based Disaster Rick Reduction
วันที่ 26-27 มกราคม 2558 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Orientation Workshop on module and tools of School Based Disaster Rick Reduction project ณ โรงแรมสุนีย์แกรน จ.อุบลราชธานี...
สัมมนาการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมของชาติในการพัฒนางานด้านการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัย
วันที่ 23 มกราคม 2558 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนเตรียมความพร้อมของชาติในการพัฒนางานด้านการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัย ณ ห้องประชุมนนทรี โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ...
มอบอุปกรณ์เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 20 มกราคม 2558 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์เตรียมพร้อมชุมชนรับภัยพิบัติ จากหัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพความพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค ต.ท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี...
มอบรถเข็นและกายอุปกรณ์ผู้พิการชุมชนศิริสุข เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
วันที่ 14 มกราคม 2558 นางสาวสมศิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ นายกสมาคม YWCA of Bangkok เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย และคณะภริยาทูต ประธานฝ่ายจัดหาทุนสมาคม YWCA of Bangkok และผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบรถเข็ญและกายอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการชุมชนศิริสุข แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ และเยี่ยมผู้พิการ ณ ลานเอนกประสงค์ชุมชนศิริสุข...
ย้อนรำลึก 10 ปี สึนามิ
วันที่ 26 ธันวาคม 2557 มีการจัดงานย้อนรำลึก 10 ปี สึนามิ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากรัฐบาล และ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย คณะทูตานุทูตจาก 13 ประเทศ ร่วมงานรำลึกครบรอบ 10 ปี สึนามิ ที่อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813 อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จากเหตุการณ์สึนามิ สภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของชนชาวไทย ที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาและสภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ด้วยการดำเนินการจัดหาพื้นที่ ที่เหมาะสม จัดสร้างเป็นชุมชนตัวอย่าง จัดให้มีการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน บ้านพักถาวร รวมถึงส่งเสริมพัฒนาฝึกสอนด้านอาชีพแก่ประชาชน ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น สอนให้ดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยกับธรรมชาติและประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน...
บ.ฮาวาส เวิลด์ไวด์ ช่วยผู้ประสบภัยหนาว
วันที่ 26 ธันวาคม 2557 Mr.Mrinal Sharma หัวหน้าแผนกสื่อ บริษัท ฮาวาส เวิลด์ไวด์ แบงค็อค จำกัด พร้อมคณะ มอบผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน และเงิน จำนวน 87,380 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยมีนางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์บริจาคโลชั่นกันยุงเบลล์
วันที่ 24 ธันวาคม 2557 คุณชาลินี ประสานพานิช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และคณะมอบโลชั่นกันยุงเบลล์ มูลค่า 864,000 บาท แก่ผู้ประสบภัย ผ่านสภากาชาดไทย
มอบตู้กดน้ำเย็น
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบตู้กดน้ำเย็น ให้แก่สภากาชาดไทย โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ รับมอบ
กรุงศรีออโต้...มอบคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง
วันที่ 16 ธันวาคม 2557 คุณกฤติยา ศรีสนิท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินเชื่อและปฏิบัติการ และประธานคณะกรรมการอาสาสมัครกรุงศรีออโต้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน พร้อมคณะ มอบคอมพิวเตอร์ โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้องปีที่ 5 จำนวน 216 เครื่อง
ดาว เคมิคอล มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยหนาว
วันที่ 4 ธันวาคม 2557 คุณพรธิชา วงศ์ยานนาวา ผู้ช่วยผู้จัดการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้แทนพนักงานบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยมี นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบเงิน จำนวน 76,500 บาท ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย...
ผู้แทนพระองค์เยี่ยมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ จ.นครสวรรค์
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และเยี่ยมพระสงฆ์ที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตาพร้อมถวายชุดสังฆทานและผ้าห่มกันหนาวจากสภากาชาดไทย ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์...
รายการที่นี่กาชาด ตอน เรือพระราชทาน "เวชพาหน์" รักษาพยาบาลทางน้ำ
สามารถรับชมได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=ujsfPPplJE0
มูลนิธิอิออน บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยหนาว
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ผู้แทนมูลนิธิอิออน ประเทศไทย และบริษัทในเครือ พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมบริจาคเครื่องกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว ผ่านสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย ...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>