สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
นวกิจประกันภัย...ช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 7 ตุลาคม 2556 คุณอัญชลี ชัยวงศ์ขจร รองผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ ตัวแทนบริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) และพนักงาน บริจาคเงินจำนวน 129,200 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ ฯ บริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 2 ตุลาคม 2556 นายบดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะ บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท ให้สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
22 ปีกรีนเวฟ
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะนำกระเช้าอวยพรคลื่นวิทยุกรีนเวฟ106.5 FM. เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี
อ่าน 495 ครั้ง
อบรมวิทยากรแกนนำประจำสถานีกาชาด
วันที่ 23 กันยายน 2556สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สำนักวิเทศสัมพันธ์ และสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) จัดอบรมวิทยากรแกนนำประจำสถานีกาชาด เรื่อง การให้ความช่วยเหลือของกาชาดในภาวะฉุกเฉิน
ร่วมกิจกรรม...ทำความสะอาดชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง
วันที่ 21 กันยายน 2556ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯและคณะร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง (International Coastal Cleanup Day (ICC)) กับบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทยจำกัด ณ บริเวณชายฝั่งทะเลหาดน้ำริน-หาดพยูนอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
ร่วมมือพัฒนาระบบการสื่อสาร
วันที่ 16 กันยายน 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคุณฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บมจ.ไทยคม โอกาสเข้าร่วมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อสนันสนุนกิจกรรมสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 710 ครั้ง
ด้วยรักและผูกพันผู้เกษียณอายุ....ประจำปีพ.ศ.2556
วันที่ 12 กันยายน 2556สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จัดงานเลี้ยงด้วยรักและผูกพันต่อผู้เกษียณอายุ และเจ้าหน้าที่ที่ลาออกหลังปฏิบัติงานครบ 25 ปี ในปี พ.ศ. 2556 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นประธานในพิธี ซึ่งปีนี้มีผู้เกษียณอายุจำนวน 11 ท่าน
ร่วมงาน 111 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
วันที่ 10 กันยายน 2556เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทยครบ 111 ปีเลขาธิการสภากาชาดไทยและคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 112 รูป
ประชุมโครงการ...การตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน
วันที่ 10 กันยายน 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เข้าร่วมประชุมโครงการ การตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน (Program for Enhancement of Emergency Response : PEER III) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเตรียมพร้อมการรับมือกับภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน ทั้งของชุมชนและโรงพยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ฟังการบรรยายการใช้ยาฉีดอินซูลิน
วันที่ 9 กันยายน 2556 นายแพทย์ยศพล เตียวจิตรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ มาบรรยายเรื่อง การใช้ยาฉีดอินซูลิน (insulin) ซึ่งเป็นยาที่จำเป็นในการรักษาโรคเบาหวานโดยมีคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
สภากาชาดไทย เสริมทักษะเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสาร
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน เพื่อเป็นต้นแบบในการบูรณาการงานศูนย์วิทยุสื่อสารสภากาชาดไทย
อ่าน 973 ครั้ง
เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยศึกษาแนวโน้มอุทกภัย
วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน เพื่อศึกษาแนวโน้มและการเตรียมพร้อมป้องกันการเกิดอุทกภัยในอนาคต
อ่าน 610 ครั้ง
เยี่ยมชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่ 20 สิงหาคม 2556 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ศึกษาเยี่ยมชมงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2556” ซึ่งประกอบด้วย การแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และยา ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมการจัดการน้ำ
อ่าน 561 ครั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย จัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเบื้องต้น
วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย จัดการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเบื้องต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธีระศักดิ์ เชยชื่น พนักงานปฏิบัติการระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และว่าที่ร้อยตรี พลกฤต มัดศิริ นายช่างไฟฟ้าอาวุโส สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ มาให้ความรู้การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
อ่าน 640 ครั้ง
มูลนิธิโตโยต้าสนับสนุนกิจกรรมศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ดร.เสนาะ อูนากูล ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วยนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเงินจำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น สภากาชาดไทย
อ่าน 836 ครั้ง
อบรมการเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบนสภากาชาดไทย
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 นายเกียรติศักดิ์ ยันตะระประกรณ์ หัวหน้างานยานพาหนะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ “การเสริมทักษะด้านการขับเรือท้องแบน” ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 609 ครั้ง
อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนถึงมือช่าง ทิปเทคนิคที่ควรรู้ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์” โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปใช้ได้อย่างถูกต้องในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนถึงมือช่าง
อ่าน 784 ครั้ง
Building urban resilience workshop
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Building urban resilience workshop จัดโดย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies-IFRC) และ Global Disaster Preparedness Center (GDPC) ในระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556 เพื่อสร้างความสามารถในการฟื้นฟูคืนสู่สภาพปกติของชุมชนเมืองเมื่อเกิดภัยพิบัติ
อ่าน 608 ครั้ง
ผอ.สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ บรรยายหัวข้อ “พันธกิจของสภากาชาดไทยในการจัดการสาธารณภัย”
วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการบรรยายในหัวข้อ “พันธกิจของสภากาชาดไทยในการจัดการสาธารณภัย”โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และ นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี หัวหน้างานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ่าน 626 ครั้ง
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทยจัดอบรม Public Health in Emergency
วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดอบรม PHiE (Public Health in Emergency) ให้กับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติในโครงการสร้างเสริมชุมชนปลอดภัยและสามารถคืนสู่สภาพปกติหลังเกิดภัย ผ่านกระบวนการชุมชนพร้อมรับภัย เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการสาธารณสุข สามารถนำไปถ่ายทอดแก่ประชาชนในชุมชนที่รับผิดชอบและประชาชนทั่วไปให้สามารถดูแลตนเอง และสร้างให้ชุมชนมีควาเข้มแข็งได้ โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม2556
อ่าน 572 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>