สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค
วันที่ 26 - 29 มีนาคม 2556 สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนระหว่างประเทศ(IFRC) ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดประชุม เชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคในหัวข้อ Climate Change Adaptation, Disaster Risk Reduction, and Early Warning Early Action
อ่าน 560 ครั้ง
หน่วยทันตกรรม...ให้บริการผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 20 มีนาคม 2556 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนแก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2556 โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมชมการฝึกด้านอาชีวบำบัดของผู้พิการ
อ่าน 628 ครั้ง
โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่และความพิการอื่น จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 18 มีนาคม 2556 นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่และความพิการอื่น และโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยพร้อมคณะ ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด คณะแพทย์อาสาสมัคร และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ให้บริการตรวจรักษา – ผ่าตัด ผู้ป่วยปากแหว่ง – เพดานโหว่และความพิการอื่น
อ่าน 763 ครั้ง
หน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ ให้บริการ ณ สภานีกาชาดเทพรัตน์ จังหวัดตาก
วันที่ 12-14 มีนาคม 2556 แพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำทีมแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มาบริการฝังเข็มผู้ป่วย เพื่อบำบัดโรคต่างๆ โดยเฉพาะการระงับความเจ็บปวดและปรับสมดุลของร่างกาย นอกจากนี้ยังมีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู มาให้การรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด เพื่อให้คนไข้สามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยตนเองได้
อ่าน 771 ครั้ง
สนันสนุนปากแหว่งเพดานโหว่ฯ
วันที่ 11 มีนาคม 2556นางสาวสมสิริ อนงคณะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯรับมอบเงินจากคุณรุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์ และทีมครูมืออาชีพ โดยเป็นผู้แทนเด็กนักเรียนในการมอบเงินจำนวน 269,033 บาท เพื่อสนับสนุนหน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ฯ
อ่าน 672 ครั้ง
หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ.....จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 4 มีนาคม 2556 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พร้อมมอบชุดของขวัญจากสภากาชาดไทย ให้แก่ประชาชนที่มารับบริการผ่าตัดต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อหิน ผ่าตัดแก้ไขเปลือกตาและท่อน้ำตาอุดตัน
อ่าน 861 ครั้ง
จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ......จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับนางวาสินี ผิวผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด จัดกิจกรรมสันทนาการ และให้ความรู้เรื่องสภากาชาดไทย การเตรียมอุปกรณ์และการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนที่เคยประสบอุทกภัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ และปลุกจิตสำนึกแห่งความปลอดภัยด้านการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
อ่าน 1664 ครั้ง
เยี่ยมหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่.......จังหวัดนครปฐม
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน แก่เยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จังหวัดนครปฐม โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ออกเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จากมูลนิธิอิออน ประเทศไทย จำนวน 15 เครื่อง ในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี โดยมีนายเสรีย์ เชี่ยวชาญ ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร รับมอบ
อ่าน 1217 ครั้ง
จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน เพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ......จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมสันทนาการ และให้ความรู้เรื่องสภากาชาดไทย การเตรียมอุปกรณ์และการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนที่เคยประสบอุทกภัย เพื่อเผยแพร่ความรู้ และปลุกจิตสำนึกแห่งความปลอดภัยด้านการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ
อ่าน 844 ครั้ง
ออกรายการหนี้แผ่นดิน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการ “หนี้แผ่นดิน Fam Page Studio” เกี่ยวกับกิจกรรมศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง เพดานโหว่ และความพิการอื่น และโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ ซึ่งออกอากาศในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 19.00-20.00 น. ทาง TNN 2 ช่องทรูวิชั่น 8
เปิดการอบรม DMERT
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การฝึกชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่เร็วตอบโต้ภัยพิบัติ หรือ Disaster Medical Emergency Response Team (DMERT) ให้แก่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อ่าน 982 ครั้ง
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้บริการ......จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 แพทย์หญิงช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับนางเครือวัลย์ เจียรณัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รักษาโดยวิธีฝังเข็ม ให้บริการทันตกรรม (ถอนฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน) ให้ความรู้สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการ ให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่และมอบของขวัญจากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556
อ่าน 642 ครั้ง
เยี่ยมชาวโรฮิงญา .......จังหวัดสตูล
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยนายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นางชคะมาศ จิระอภิรักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เดินทางไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล เพื่อเยี่ยมเยาวชนชาวโรฮิงญา อายุระหว่าง 8-15 ปี จำนวน 31 คน ที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่นายคเชนทร์ สังข์เพชร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล ไว้ใช้ในการดูแลเยาวชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป
อ่าน 562 ครั้ง
เยี่ยมหน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งฯ...... จังหวัดสตูล
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์ และมอบของขวัญให้แก่ผู้ป่วยในกิจกรรมหน่วยแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง – เพดานโหว่และความพิการอื่น และโครงการยิ้มสวยเสียงใสฯ โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ ร่วมกับนางชะคมาศ จิระอภิรักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล คณะแพทย์อาสาสมัคร และโรงพยาบาลสตูล ให้บริการตรวจรักษา–ผ่าตัด
อ่าน 1178 ครั้ง
เยี่ยมหน่วยแพทย์รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ฯ....... จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เลขาธิการสภากาชาดไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
อ่าน 761 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การตอบสนองด้านน้ำและสุขาภิบาลในภาวะฉุกเฉิน” จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตอบสนองด้านน้ำและสุขาภิบาลในภาวะฉุกเฉิน” ให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจังหวัดสุรินทร์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ
อ่าน 720 ครั้ง
โครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ ให้บริการ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วันที่ 29 มกราคม 2556 รศ.(พิเศษ)ทันตแพทย์หญิงสมใจ สาตราวาหะ ประธานโครงการทันตกรรมจัดฟันสัญจร เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่ พร้อมทีมทันตแพทย์อาสาสมัคร จากสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย , สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโรงพยาบาลมหาราช จ.นคราราชสีมา ให้บริการจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่
อ่าน 1134 ครั้ง
ผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีน....เยี่ยมชมสภากาชาดไทย
วันที่ 22 มกราคม 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ
อ่าน 714 ครั้ง
สภากาชาดไทย อบรม “การเป็นวิทยากรฯ”
วันที่ 22 มกราคม 2556 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเป็นวิทยากรให้แก่ทีมวิทยากรด้านน้ำและสุขาภิบาล” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้มีความเชี่ยวชาญด้านน้ำและสุขาภิบาล จากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยงวงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) เป็นวิทยากรให้การอบรม
อ่าน 717 ครั้ง
มอบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการศึกษา
วันที่ 15 มกราคม 2556 พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบคอมพิวเตอร์ จากคุณกฤติยา ศรีสนิท ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารสินเชื่อและปฏิบัติการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลิส จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ เพื่อสนับสนุนการศึกษาในโครงการ“คอมพิวเตอร์เพื่อน้องปีที่ 4”
อ่าน 772 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>