สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ต.คลองครก อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง หัวหน้างานสร้างเสริมศักยภาพชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ หมู่ที่ 6 บ้านคลองครก และหมู่ที่ 10 บ้านบ่อโบกปูน ณ วัดคลองครก ตำบลพงา อำเภอแก่งหางแมว จ.จันทบุรี
อ่าน 844 ครั้ง
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ จ.ราชบุรี
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย เดินทางไปเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานโครงการ "60 ปี เวชพาหน์ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาฯ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 โดยจัดหน่วยแพทย์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รักษาโดยวิธีฝังเข็มประยุกต์ ให้บริการทันตกรรม ให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำลำคลอง ในเขตจังหวัดราชบุรี ณ วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี...
กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 13
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย แถลงข่าว “กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช” ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ” ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย อำเภอเมือง และอำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย...
ส่งมอบห้องสุขาและอ่างล้างมือแก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับกลุ่มบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด ส่งมอบห้องสุขาและอ่างล้างมือตามโครงการพัฒนาระบบน้ำ สุขาภิบาล และการส่งเสริมสุขอนามัยแก่โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2554 โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ และคณะ พร้อมด้วยคุณพรธิชา วงศ์ยานนาวา ผู้แทนจากกลุ่มบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้แทนส่งมอบ ณ โรงเรียนวัดงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี และโรงเรียนวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ...
เลขาธิการสภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยแพทยเรือพระราชทานเวชพาหน์ จ.ราชบุรี
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ณ วัดบางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในกิจกรรม "60 ปี เวชพาหน์ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาฯ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และเรือพระราชทานเวชพาหน์จะมีอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 19 มกราคม 2558...
มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ปฏิบัติงาน จ.ราชบุรี
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ “60 ปี เวชพาหน์ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาฯ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ วัดท่าโขลง ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้จัดหน่วยแพทย์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รักษาโดยวิธีฝังเข็มประยุกต์ ให้บริการทันตกรรม ให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำลำคลอง ในเขตจังหวัดราชบุรี โดยปฏิบัติงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557...
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เรือเวชพาหน์ จ.อ่างทอง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 พลโนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และMr.Marcin Zbierski ผู้แทนบริษัทแกล็กโซสมิธไคลน์ (GSK) เดินทางไปเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เวชพาหน์ โดยมี นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด นายเภอวิเศษชัยชาญ และอาสายุวกาชาด ให้การต้อนรับคณะที่เดินทางมาเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติเวชพาหน์ ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง...
พิธีส่งเรือพระราชทาน “เวชพาหน์” ออกปฏิบัติงานรักษาพยาบาลทางน้ำ จ.ราชบุรี ในกิจกรรม “60 ปี เวชพาหน์ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาฯ”
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ในกิจกรรม “60 ปี เวชพาหน์ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาฯ” ณ ท่าวาสุกรี เทเวศน์ กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รักษาโดยวิธีฝังเข็มประยุกต์ ให้บริการทันตกรรม ให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำลำคลอง ในเขตจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557...
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ให้สัมภาษณ์รายการ VVIP
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์รายการวีวีไอพี เรื่องกิจกรรม "60 ปี เวชพาหน์ 60 พรรษา องค์อุปนายิกาฯ” เกี่ยวกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ที่จะออกปฏิบัติงานในจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ กำหนดออกอากาศในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี เวลา 22.40 น....
ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย ร่วมงานสัมมนาสัญจรความรู้เทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย เข้าร่วมโครงการสัมมนาสัญจรและนิทรรศการความรู้เทคโนโลยีโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ...
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ รวมพลังปันน้ำใจ ต้านภัยอีโบลา
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมงานแถลงข่าว "โครงการ รวมพลังปันน้ำใจ ต้านภัยอีโบลา" เพื่อแสดงพลังแห่งมนุษยธรรมระดมทุนให้การช่วยเหลือสนับสนุนการควบคุมเชื้อไวรัสอีโบลา จำนวน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจฉุกเฉินเพื่อตอบสนองต่อการระบาดในแอฟริกาตะวันตก ซึ่งเป็นโครงการที่สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องทวี ตุมราศวิน ชั้นเอ็ม อาคาร อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย...
มอบอุปกรณ์ในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ จังหวัดชัยนาท
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 หัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทยพร้อมคณะ มอบเครื่องปั่นไฟ เรือยาง เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ทำครัวขนาดพกพา พร้อมอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติต่างๆ ในโครงการชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลหาดอาษา และคณะรับมอบ ณ เทศบาลตำบลหาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท...
GSK บริจาคเงินร่วมในโครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชน”
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นางโสมรสา พงษ์เพิ่มพฤกษ์ ผู้จัดการใหญ่ แผนกองค์กรสัมพันธ์ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น ( ประเทศไทย ) จำกัด พร้อมคณะ มอบเงิน 551,750 บาท สมทบในโครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชน” เพื่อใช้ในกิจกรรมของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย...
มูลนิธิอิออนประเทศไทย บริจาคชุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และตู้กดน้ำเย็น เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย รับมอบชุดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา และตู้กดน้ำเย็น รวมมูลค่า 2,008,230.00 บาท จากคุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย...
หน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ ปฏิบัติงาน ณ สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่
วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดหน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป และรักษาโดยการฝังเข็มประยุกต์ ณ สถานีกาชาดที่ 3 จ.เชียงใหม่...
ผอ.สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ให้สัมภาษณ์สด เรื่อง "60 ปี เรือเวชพาห์น 60 พรรษา องค์อุปนายิกา" ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้สัมภาษณ์สด เรื่อง "60 ปี เรือเวชพาห์น 60 พรรษา องค์อุปนายิกา" รายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 เวลา 14.00-15.00 น....
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ช่วยผู้ประสบภัย
วันที่ 31 ตุลาคม 2557 บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด มอบน้ำดื่ม จำนวน 5,000 ขวด โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับมอบ
พิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือยนต์พระที่นั่ง
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือยนต์พระที่นั่ง เพื่อความเป็น สิริมงคล ซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาปีละครั้ง
ประชุม RDRT Meeting
วันที่ 28-29 ตุลาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ จัดประชุม RDRT (Regional Disaster Response Team) ซึ่งเป็นการประชุมกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นทีมตอบสนองต่อภัยพิบัติระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>