สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ งานพิธีถวายผ้าพระกฐินระราชทานสภากาชาดไทย
วันที่ 27 ตุลาคม 2557 สภากาชาดไทยได้จัดงานถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2557 ในการนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ได้ออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
พิธีเปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่...
AHA Centre และ ASCC เยี่ยมชมภารกิจสภากาชาดไทย
วันที่ 22 ตุลาคม 2557 แพทย์หญิง ช. เขมศิริ คงรักเกียรติยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ให้การต้อนรับผู้แทนจากศูนย์ประสานงานอาเซียนว่าด้วยความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการพิบัติภัย (AHA Centre) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสภากาชาดไทย...
ผู้แทนสภากาชาดไทยร่วมการประชุมสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ กรุงปักกิ่ง
วันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2557 นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และนางสาวสุนิสา นิเวศน์รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เดินทางไปร่วมการประชุมสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดร่วมกันระหว่างสภากาชาดจีน และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ...
โครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ ปฏิบัติงานตรวจรักษาผ่าตัดแก่ผู้ป่วยโรคตาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการจักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดแก่ผู้ป่วยโรคตา โดยไม่คิดมูลค่า ณ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ประชุมร่วมกับสำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย
วันที่ 20 ตุลาคม 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารสำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย...
เลขาธิการสภาเสี้ยววงเดือนแดงบาห์เรนเยี่่ยมชมสภากาชาดไทย
วันที่ 14 ตุลาคม 2557 Dr. Fawzi Amine เลขาธิการสภาเสี้ยวงวงเดือนแดงบาห์เรน เดินทางเข้าเยี่ยมชมสภากาชาดไทย โดยมี นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ เลขาธิการสภาเสี้ยวงวงเดือนแดงบาห์เรนได้เยี่ยมชมศูนย์ปฎิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ...
ร่วมประชุม 25th Meeting of the ASEAN Committee on Disaster Management
วันที่ 14 ตุลาคม 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย เข้าร่วมประชุม 25th Meeting of the ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม...
สนง.บรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรม "วันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล 2557
วันที่ 12 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00 – 14.00 น. สภากาชาดไทย จับมือ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC ) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดกิจกรรม "วันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2557” โดยปีนี้ องค์การสหประชาชาติ ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ต้องการให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุเรียนรู้วิธีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้นยามเกิดภัยพิบัติขึ้น เพื่อเป็นการลดความสูญเสียอันอาจจะเกิดขึ้นได้ โดยผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมที่จัดขึ้น ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบเงินสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งปากแหว่งฯ
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุน 10 องค์กร ประจำปี พ.ศ. 2557 แก่องค์กรสาธารณกุศลและสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็ง เป็นสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมพิธีและรับมอบเงิน จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น ณ ห้องลอนดอน 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เอ รอยัล เมอริเดียน ถ.วิทยุ...
สภากาชาดไทย เยี่ยมสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์งานวันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล 2557
วันที่ 3 และ 6 ตุลาคม 2557 สภากาชาดไทย โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร และคุณหมิว วิภาพร รุจิหาญ ศิลปินนักร้อง สังกัดค่ายกานต์มญี ลายไท เข้าพบสื่อมวลชนกว่า 30 สำนักข่าว เพื่อมอบของที่ระลึกและประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันจัดการภัยพิบัติอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี พ.ศ.2557" ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี กรุงเทพฯ...
ผู้แทนพระองค์เยี่ยมโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคตา พร้อมมอบชุดของขวัญจากสภากาชาดไทย จำนวน 150 คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา...
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง
วันที่ 20 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง (International Coastal Cleanup Day (ICC)) กับบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย ณ บริเวณชายฝั่งทะเลหาดน้ำริน-หาดพยูน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
เลียกเซ้งเทรดดิ้ง.....ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
วันที่ 18 กันยายน 2557 คุณกิตติ ฉัตรเลขวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลียกเซ้งเทรดดิ้ง จำกัด และคณะ เป็นผู้แทนบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
อ่าน 1250 ครั้ง
ประชุม Regional Community Safety and Resilience Forum Meeting
วันที่ 16-18 กันยายน 2557 สหพันธ์สภากาชาด และ สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) จัดการประชุม Regional Community Safety and Resilience Forum Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การสร้างชุมชนปลอดภัยและป้องกันภัยพิบัติได้ในระดับภูมิภาค โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทยและคณะ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ...
โครงการแว่นสายตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน จ.ขอนแก่น
วันที่ 15 กันยายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ออกปฏิบัติงานโครงการมอบแว่นสายตาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนักเรียน โดยมีเด็กมาตรวจวัดสายตา 2,099 ราย และได้รับแว่น 866 ราย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น...
โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ จ.สระบุรี
วันที่ 10 กันยายน 2557 สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ออกปฏิบัติงานโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยให้บริการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคตา ณ โรงพยาบาลหนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี
พิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมตอบสนองภัยพิบัติแบบบูรณาการ IMEX 2013-2015
วันที่ 8 กันยายน 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมตอบสนองภัยพิบัติแบบบูรณาการ (Integrated Mock Exercise 2013-2015) ณ โรงแรมเขาหลัก เมอร์ลิน รีสอร์ท อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา...
งานเปิดตัวโครงการ เสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน และเวทีประสานความร่วมมือเครือข่ายระดับจังหวัดฯ
วันที่ 5 กันยายน 2557 พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในงานเปิดตัวโครงการ "เสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน" (Safe School) และเวทีประสานความร่วมมือเครือข่ายระดับจังหวัดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ โรงเรียนสันทราย (พรหมมณี)วิทยา อ.แม่จัน จ.เชียงราย...
The Asia Foundation ศึกษาดูงานการบรรเทาทุกข์
วันที่ 4 กันยายน 2557 Mr.Kim DeRidder, Director Environment Programs , The Asia Foundation ศึกษาดูงานการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยของสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมี พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และคณะ ให้การต้อนรับ ณ อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย...

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

สงวนลิขสิทธิ์ 2014 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
close(); ?>