รับข่าวสาร

Guest book

จำนวนผู้เข้าชม : 448267 ขนาดอักษร เปลี่ยนการแสดงผล C C C

รับข่าวสาร

Guest book

ข่าวเด่น

เนื้อหาข่าวเด่นประจำสัปดาห์นำเสนอเพื่อท่านผู้ชม

รายงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย / โครงการน้ำทิพย์

โครงการน้ำทิพย์ปันน้ำใจให้กาชาด

มูลนิธิโคคา-โคลา ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ประจำปี 2566

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปทั้งสิ้น

55,778คน

น้ำดื่มน้ำทิพย์ช่วยผู้ประสบภัย

392,100ขวด

11 มกราคม 2567

ข่าวสารที่น่าสนใจ

ข่าวแนะนำสำหรับคุณ เพื่อการรับข่าวสารที่น่าสนใจและรวดเร็ว

E-book

E-book

"พ้นภัย" เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อการแจ้งภัยพิบัติและร้องขอความช่วยเหลือ รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานสามารถเห็นภาพรวมของการร้องขอและให้ความช่วยเหลือได้พร้อมกัน เพื่อลดความซับซ้อน ลดความคลาดเคลื่อน ขาดความชัดเจนของข้อมูล ความล่าช้าในการขนส่งทรัพยากรรวมถึงการส่งต่อข้อมูลผู้ประสบภัย

Download App Phonphai
535K+

ยอดการดาวน์โหลด

 App Phonphai

© สงวนลิขสิทธิ์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย